DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili Konuşma ve Diksiyon AIS   210 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Sema ÖNER KELAV
Dersi Verenler
SEMA ÖNER KELAV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etkili ve doğru Türkçe kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Etkili konuşmanın kurgulanması ve doğru Türkçe kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler konuşma eylemi ve iletişim arasındaki ilişkiyi öğrenecektir
2) Öğrenciler Türkçe'de sesin doğru ve yanlış kullanımlarını ve doğru diksiyon tekniklerini öğrenecektir
3) Öğrenciler etkili konuşma için gerekli estetik kurallarını öğrenecek ve öğrendikleri teknik ve estetik kuralları uygulayabilme yeteneği kazanacaktır
4) Öğrenciler bireysel olarak ve toplum içinde, özgüveni ve sosyal cesareti yüksek bir birey olacaktır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konuşma eylemi ve iletişim Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu,Türk Dil Kurumu Y. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Doğru Türkçe: Dil özellikleri ve kullanımı Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu,Türk Dil Kurumu Y. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Ses ve soluk: sistem bilgisi / Türkçenin sesleri Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu,Türk Dil Kurumu Y. Soru-Cevap
4 Boğumlama araçları ve boğumlama noktaları Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu,Türk Dil Kurumu Y. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Diksiyon bozuklukları Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu,Türk Dil Kurumu Y. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Diksiyon bozuklukları Söz ve Diksiyon Sanatı,Nüzhet ŞENBAY-2012
7 Diksiyon bozuklukları Söz ve Diksiyon Sanatı,Nüzhet ŞENBAY-2012 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Vurgu, tonlama ve entonasyon / Konuşma dili ve yazı dili Temel Konuşma Teknikleri-Diksiyon, Sırrı ER -2012
10 İmaj ve beden dili: etki, kimlik ve etiket Temel Konuşma Teknikleri-Diksiyon, Sırrı ER -2012 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 Konuşmayı kurgulama Temel Konuşma Teknikleri-Diksiyon, Sırrı ER -2012 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Etkili konuşmacı özellikleri Türkçenin Ses Dizimi, Ömer Demircan, 2003 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Etkili sunum Türkçenin Ses Dizimi, Ömer Demircan, 2003 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Konuşmayı etkileyen unsurlar Türkçenin Ses Dizimi, Ömer Demircan, 2003 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Sözlü sunum Konuşma Eğitimi, Suat Taşer, 2015 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar