DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Belgesel Film Kuramları RTS   220 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türü, özelliklerini, alt türlerini Türkiye'de ve dünyada gelişimini, türün temel stillerini, türle ilgili kuramsal yaklaşımları bilmek.
Dersin İçeriği
Belgeselin tanımı, türün tarihsel gelişimi, belgesel sinema türleri, belgesel sinemda stiller, belgesel sinemada temel akımlar ve yaklaşımlar, Türkiye'de belgesel sinemanın tarihi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayanlar belgesel türünün tarihsel gelişimini bilir
2) Belgesel Sinema türleri hakkında bilgi sahibi olur
3) Belgesel filmlerin temel tarzlarını bilir
4) Belgesel film ile kurmaca film arasındaki ilişkileri biçim, anlatı ve amaç açısından çözümleyebilir
5) Belgesel Sinema tarihi içinde türle ilgili kuramsal ve estetik yaklaşımların bilgisine sahip olur
6) Türkiye'de belgesel sinema türünün gelişimi, örnekler ve yönetmenler hakkında bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yazılı ve görsel kaynakların tanıtımı, ders izlencesi
2 Belgesel sinema tanımları, temel stillere genel bakış, belgesel sinemanın gerçeklikle ilişkisi, İzleme: Robert Flaherty, Esther Shub, Aktueller Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Belgesel Sinemanın gelişimine genel bakış: sinematik belgeden belgesel sinemaya 1920-1960 arası genel özellikler, İzleme: Luis Bunuel: Ekmeksiz Toprak Dave Saunders: Belgesel: Kollektif Yay. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Belgesel Sinemada Türler: Biyografi, Haber, Propaganda belgeselleri, örnekler, sosyolojik ilişkiler İzleme: Leni Riefenstahl: İradenin Zaferi, Dziga Vertov: Lenin İçin Üç Şarkı Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Belgesel Sinemada Türler: Tarih, Derleme, Docudrama, Sahte Belgeseller ,Mockumentary, özellikler, örnekler, İzleme: Rob Reiner: This is Spinal Tap Dave Saunders: Belgesel: Kollektif Yay., Desmond Bell: Domentary Film and History Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Belgesel sinemanın diğer filmlerle ilişkisi ve biçemler 1: Şiirsel Biçem , anlatım, örnekler, örnek gösterim: Chris Marker: Güneşsiz Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Belgesel sinemanın diğer filmlerle ilişkisi ve biçemler 2: Açıklayıcı Biçem, anlatım yapısı, açıklayıcı belgeselde izleyici ve yönetmen ilişkisi, örnekler, örnek gösterim: Mikhail Romm'un filmleri Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav
9 Belgesel Sinemada Gözlemci Biçem, gelişimi, anlatı stilleri, örmekler, örnek gösterim: Robert Drew: Önseçim Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Belgesel Sinemada Katılımcı Biçem, anlatı stilleri, gelişimi, örnekler, gösterim: Claude Lanzmann, Shoah/Agnes Varda: Toplayıcılar Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Belgeselde Çağdaş Modernist Biçemler: Dönüşlü ve Edimsel stiller, anlatı yapıları, özellikler, örnekler, Gösterim: Alexandr Sokurov: Francofonia Bill Nichols, Belgesel Sinemaya Giriş: Boğaziçi Ünv. Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Belgesel Sinema Tarihinde Belgesele Kuramsal Bakışlar, Sine-Göz ve Sinema Verite, Gerçekliği kurmak ve Gerçekliği kaydetmek Metin Okumaları, Sine-Göz Manifesto, Robert Kolker: Film, Biçim ve Kültür, De ki yay sy: 288 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 İngiliz Belge Sineması, Özgür Sinema ve Doğrudan Sinema, tarihsel gelişim, anlatı biçimleri, yaklaşımlar, örnekler Metin Okumaları, İlgili Manifestolar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 ürkiye'de Belgesel Sinemanın Gelişimi, yönetmenler, filmler, Gösterim: Süha Arın: Hattiler'den Hititlere Metin Okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Türkiye'de Çağdaş Belgesel Sinema, örnekler, yaklaşımlar, yönetmenler, Gösterim: Ceyda Torun: Ked Hasan Akbulut, Bellek Olarak Belgesel Sinema, Sinecine Dergi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar