DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
AB ve Medya Politikaları AIS   419 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEYFİ ÖZGÜZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Avrupa Birliğinin görsel-işitsel ve medya politikalarını; tarihsel bir perspektifle, kültürel ve ekonomi-politik dinamikleriyle birlikte tartışmak; bu politikaların Türkiye'deki iletişim/ medya politika ve düzenlemelerine etkilerini eleştirel bir biçimde analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Avrupa'nın entegrasyonu süreci, AB'nin bugünkü yapısı ve kurumları, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi ve Medyanın gücü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ders konularının boyutunu anlar
2) Küreselleşmede sebep-sonuç ilişkilerini ve medyanın rolünü anlar
3) Avrupa'nın entegrasyon sürecini ve Türkiye-AB ilişkilerinde sebep-sonuç ilişkilerini analiz edebilir
4) AB içindeki kültürel dinamizmi anlar
5) AB politikalarını küresel perspektiften irdeler
6) AB'nin temel Medya politikalarını anlar
7) AB Medya programlarının arkasındaki nedenleri anlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel çerçevesinin çizilmesi Dinleme Anlatım
Soru-Cevap
2 Küreselleşme tartışmaları ve küreselleşme-ulus devlet, iletişim Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 AB'nin gelişimi ve Türkiye - AB ilişkileri Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 AB'de kültürel alanın düzenlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 AB kültür politikaları: temel ilkeler, öncelikler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg'ten İnternet'e Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 AB'nin görsel-işitsel ve medya politikaları: Temel ilkeler ve öncelikler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav
9 Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi ve MEDIA programları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 AB ve Türkiye'de medya sahipliğinin düzenlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 AB'nin sinema politikası, Eurimages ve Türk sineması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 AB ve Türkiye'de anadilde yayıncılıkla ilgili düzenlemeler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 AB ve Türkiye'de fikri haklar ve reklam yayınları ilgili düzenlemeler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 AB gazeteciliği Okuma
15 Avrupa modeli enformasyon toplumu, Siber Suç Sözleşmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar