DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat ve Estetik AIS   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat ve estetik kavramlarının temel felsefi anlamlarını kavramak ve sanat tarihi içindeki çeşitli akımların estetik ve sosyolojik ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Sanat ve estetik kavramlarının sosyolojik ve felsefi karşılıkları, sanat tarihinde klasik ve çağdaş akımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayanlar estetik ve sanat kavramlarının kökleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Estetik ve sanat felsefesinde klasik döneme ait temel kuramlar hakkında bilgi sahibi olur
3) Ortaçağ ve Rönesans sanatının genel özellikleri ve toplumsal arka planı hakkında bilgi sahibi olur
4) Klasik sanat akımlarının estetik ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5) Çağdaş sanat akımlarının estetik ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetik, kavramın gelişimi, estetik deneyim, estetik haz, estetik suje, estetik obje İsmail Tunalı, Estetik: Remzi Kitabevi. Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Sanat kavramı, zanaat kavramı, tekhne, içerdiği anlamlar ve kökenleri, yararlılıktan kendinde amaca evrilme Ernest Fischer: Sanatın Gerekliliği: İmge Yay., Nejat Bozkurt: Sanat ve Estetik Kuramlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Platon'da Sanat Kavramı, Güzellik, İdealar, Mimesis Nejat Bozkurt: Sanat ve Estetik Kuramları: Sentez Yay., Taylan Altuğ: Son Bakışta Sanat, YKY Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Aristoteles'te Sanat Kavramı, Tragedyada yapı, Mimesis, Poetika Vernan Hyde Minor: Sanat Tarihinin Tarihi, Koç Üniversitesi Yay. Aristoteles: Poetika, Can Yay. Taylan Altuğ: Son Bakışta Sanat, YKY, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ortaçağ'ın estetik kavrayışı, İnanç ve estetk,Augistunus ve estetik, İkonlar ve temsiller üzerine düşünceler Vernan Hyde Minor: Sanat Tarihinin Tarihi, Koç Üniversitesi Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Rönesans Sanatına genel bakış: Micino, Mirandola,Michelangelo, Da Vinci, Maniyerizm Vernan Hyde Minor: Sanat Tarihinin Tarihi, Koç Üniversitesi Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Sanatta Akımlar: Klasizm, toplumsal, sınıfsal ve estetik yönelimler Arnold Hauser: Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
8 Ara Sınav
9 Sanatta Akımlar: Romantizm, Modernleşme ve bunalımlar, Rousseau, Goethe, Shelley Ernest Fischer: Sanatın Gerekliliği: İmge Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
10 Sanatta Akımlar: Doğalcılık (naturalizm), toplumsal, sınıfsal ve estetik yönelimler Arnold Hauser: Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanatta Akımlar:İzlenimcilik (empresyonizm), Manet, Monet, İzlenimciliğin sosyal ve sanatsal içerikleri Ernest Fischer: Sanatın Gerekliliği: İmge Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çağdaş Sanat Akımları: Gerçeküstücülük, sanatçılar ve estetik özellikler Metin Okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
13 Çağdaş Sanat Akımları: Fütürizm, sanatçılar ve estetik özellikler, manifestolar Metin Okumaları, manifestolar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
14 Çağdaş Sanat Akımları: Dışavurumculuk, psikososyal arka plan, yabancılaşma, özellikler ve sanatçılar Metin Okumlaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
15 Contemporary Art Movements: Pop art, sanat ve tüketim, özellikler, toplumsal arka plan Metin Okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar