DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görüntünün Temel İlkeleri RTS   118 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin film yapımı bilgilerini, sinematografi, ışık, kurgu ve görsel efektlere vurgu yaparak derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı alıştırmalar ve küçük bir film projesinde çalışacak öğrenciler, hikaye anlatma ve dijital film yapım yeteneklerinin yanında proje yönetimi ve takım çalışması ile ilgili olarak da kendilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu ders, dijital film yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası ile ilgili temel prensipleri ilerletecektir. Uygulamalı alıştırmalar ve projelerde özellikle ışıklandırma, sinematografi ve dijital yapım sonrası teknikleri vurgulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
2) Hikaye anlatma yeteneklerini, yapım öncesi araştırmalarına dikkat ederek geliştireceklerdir;
3) Geliştirdikleri bireysel projelerin hazırlık, yapım, çekim ve kurgu gibi aşamalarını kendileri yöneterek inisiyatif alma becerilerini geliştireceklerdir;
4) Projelerini hazırlarken görselişitsel ürünleri eleştirel bir gözle değerlendirebilmeyi, kendi projeleri için de aynı eleştirel yaklaşımı geliştirmeyi öğreneceklerdir;
5) Kendi prodüksiyon bütçelerini kendileri yönetecek, farklı kaynaklardan projeleri için finansman bulma yollarını araştırabileceklerdir;
6) İleri ışık teknikleri dersleri ve farklı koşullarda çekimle ilgili stüdyo dersleriyle kamera bilgilerini ve yeteneklerini geliştirebileceklerdir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı; Ders İçeriği; Dersin İşleyişi; Ders Kapsamındaki Yükümlülükler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Sinematografik Görüntüye Dair Kuramsal Yaklaşımlar Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Görsel Anlatının Oluşturulması Süreçleri: Biçim, İçerik, Teknik ve Estetik Tartışmaları I Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Görsel Anlatının Oluşturulması Süreçleri: Biçim, İçerik, Teknik ve Estetik Tartışmaları II Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Görsel Tasarımın Temel İlkeleri I Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Görsel Tasarımın Temel İlkeleri II Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Görsel Tasarımın Temel İlkeleri III Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Görsel Anlatı ve Gerçekçi Film Kuramı Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Görsel Anlatı ve Biçimci Film Kuramı Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Görsel Anlatı ve Auteur Kuramı Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Görsel Anlatı ve Yapısalcı Film Kuramı Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Görsel Kompozisyon Oluşturma Uygulamaları I Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Görsel Kompozisyon Oluşturma Uygulamaları II Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Görsel Kompozisyon Oluşturma Uygulamaları III Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar