DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antropoloji RTS   120 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antropoloji dersinin içeriğini oluşturan konuları, temel kavramları, çalışma alanlarını, yöntemi ve antropolojik bakışı kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi, ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekleri ile Küreselleşme, İletişim ve Siber kültür konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antropolojinin temel kavramlarını ve ana konuları öğrenir.
2) Antropolojinin alt dalları ve bunların diğer bilimlerle ilişkisini açıklar
3) Antropolojinin yöntemini kavrar,
4) Irk, etnisite ve kimlik kavramlarını Antropolojik açıdan açıklar
5) Dünyadaki farklı kültürlerin neden ve nasıl oluştuğunu açıklar
6) Türk ve yabancı önemli Antropologları sıralar
7) Küreselleşme ve kültür ve siber kültürü antropolojik olarak kavrar, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi kurar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropolojinin tanımı, kapsamı ve kısa bir tarihi Haviland, William A. Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
2 Çalışma alanları, diğer bilimlerle ilişkisi Bates, Danial G. 21.Yüzyıkda Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, Bozkurt Güvenç: İnsan ve Kültür Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İnsanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; üretim, tüketim) ve teknoloji Wulf, Cristoph:Tarihsel Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Akrabalık sistemleri ERIKSEN, Thomas Hylland; Sosyal ve Kültürel Antropoloji. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Toplumsal tabakalaşma ve cinsiyet, din ve dil Haviland, William A. Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Toplumsal tabakalaşma ve cinsiyet, din ve dil Bates, Danial G. 21.Yüzyıkda Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri.
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
9 Antropolojinin yöntemi Bozkurt Güvenç: İnsan ve Kültür Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Irk, etnisite ve kimlik Wulf, Cristoph:Tarihsel Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Kültür ve kültürel süreçler Haviland, William A. Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Dünya ve ülkemiz belli başlı antropologları ve çalışma alanları Bates, Danial G. 21.Yüzyıkda Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri.
13 Küreselleşme, Küresel iletişim ve Küresel kültür Wulf, Cristoph:Tarihsel Kültürel Antropoloji Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Küreselleşme ve Siber kültür Bozkurt Güvenç: İnsan ve Kültür
15 Küreselleşme ve Siber kültür Bates, Danial G. 21.Yüzyıkda Kültürel Antropoloji İnsanın Doğadaki Yeri. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar