DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Senaryo Teknikleri * RTS   221 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma ve gözlem, yaratıcı hayal gücü, sinema tekniklerini bilme, öykü yazımı, karakter oluşturma, sinemasal zaman ve mekan, görsel düşünme ve yazma, senaryonun evreleri ve çekim senaryosu hazırlama.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; öğrencilerin senaryo yazımının temel ilke ve aşamalarıyla tanışmalarını sağlamak ve hem biçimsel hem de içerik bağlamında senaryonun nasıl bir yapıya sahip olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler için giriş niteliğinde olacak bu derste, öğrencilerin henüz belirli bir yazılı forma dökemedikleri film fikir ve öykülerini sinematografik dile dönüştürmeye başlamaları amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 araştırma ve inceleme Akyürek, Senaryo yazarı olmak. İstanbul: Mediacat Yayınları.Feridun (2012).
2 Yaratıcılık ve hayal gücü. Akyürek, Senaryo yazarı olmak. İstanbul: Mediacat Yayınları.Feridun (2012).
3 Görsel düşünme ve yazma, sinemasal öykü yazımı. Chion, Michel (2003). Bir Senaryo Yazmak. İstanbul: Agora Kitaplığ
4 Öykü türleri ve öykü yazımı. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
5 Temel sinema tekniklerini senaryoya uygulama. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
6 Sinemasal zaman ve mekan oluşturma. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
7 Senaryoda kişiliğn işlenmesi. Reading - Costello, John (2010). Senaryo Yazımı. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
8 Ara Sınav
9 Senaryonun aşamaları. Reading - Costello, John (2010). Senaryo Yazımı. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
10 Çekim senaryosu hazırlama. Reading - Costello, John (2010). Senaryo Yazımı. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
11 Çekim senaryosu hazırlama. Reading - Costello, John (2010). Senaryo Yazımı. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
12 Senaryo uygulaması. Reading - Costello, John (2010). Senaryo Yazımı. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
13 senaryo uygulamaları. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
14 inema edebiyat ilişkisi ve sinema tiyatro ilişkisi. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
15 Edebiyat ve tiyatro eserini sinemaya uyarlama. Wellman, Wendell (2010). Senaryo Yazarının Yol Haritası. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar