DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyonda ve Sinemada Yapım Yönetimi 2 RTS   222 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyo Televizyon ve Sinema alanında öğrencilerin uygulamalı birer proje hazırlaması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
TV Program Önerileri Çalışması. TV Program Önerilerinin Sunuşları. TV Program Çekimleri. TV Program Gösterimi. Belgesel/Kısa Film Önerileri Çalışması. Belgesel/Kısa Film Önerilerinin Sunuşları. Senaryosu Çalışması. Belgesel/Kısa Film Çekimleri. Belgesel/Kısa Film Gösterimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bir Televizyon programı projesi tasarlar. Alt Yeterlilikler :
2) Televizyon programının konusunu, amacını, önemini ve program gerekçesini belirler.
3) Televizyon Programının genel yapısını, anlatım öğelerini ve biçimini tasarlar.
4) Televizyon Programının yapım olanaklarını, sınırlılıklarını belirler ve çekim planını oluşturur.
5) Tüm ön hazırlıkların ardından televizyon programının yapılan ön hazırlıklarının eksiksiz bir dosyasını proje danışmanlarına teslim eder.
6) Öğrenciler tasarladıkları serbest projelerini videoya çekerler. Alt Yeterlilikler :
7) Tasarlanan projelerinin çekimlerini proje dosyası doğrultusunda gerçekleştirir.
8) Olası düzeltmeleri çekim sonrası işlemleriyle gerçekleştirir ve proje gösterimine hazır hale getirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve grupların belirlenmesi
2 Tv Program Önerileri Çalışması Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Tv Program Önerilerinin Sunuşları Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Tv Program Çekim Senaryosu Çalışması Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Tv Program Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Tv Program Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Tv Program Gösterimi Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Belgesel/Kısa Film Önerilerinin Sunuşları Okuma, Uygulama Yazılı Sınav
10 Belgesel/Kısa Film Önerilerinin Sunuşları Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Belgesel/Kısa Film Çekim Senaryosu Çalışması Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Belgesel/Kısa Film Çekim Senaryosu Çalışması Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Belgesel/Kısa Film Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Belgesel/Kısa Film Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Belgesel/Kısa Film Gösterimi Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar