DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Sineması RTS   224 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan yeni dönem Türk sinemasına kadar olan Türk filmlerini, film teorilerini, film uygulamalarını incelemektir. Şu açıktır ki film yapımcıları ve teorisyenlerinin kendi belirli odak kaygıları olmasının yanı sıra, çoğu durumda sosyal ve politik bağlam içinde meydana gelen problemlere cevap verirler.
Dersin İçeriği
Bu dersteki bütün film teorileri ve gösterilen filmler, ulusal film endüstrisinin kuruluşunun yanı sıra sosyal temsil ve yeniden üretimin ana enstrümanı olarak, Türkiye film endüstrisinin statüsü hakkında da önemli sorular sorar. Böylelikle bu ders, Türk toplumunda olduğu gibi, film çalışmalarında da yüzleşilen ana meseleleri belirleyici, teorik ve sinematik bir harita sunar. Film uygulaması ve teorisi arasındaki bağa odaklanmak için dersler haftalık tartışma konularına bağlı olarak gösterilen filmler üzerinden ilerleyecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anahtar film teorileri anlayışını geliştirebilecektir.
2) Türk film tarihinin belirli dönemlerindeki anahtar film anlayışını geliştirebilecektir.
3) Syllabusta belirtilen konuların film, iletişim ve kültürle olan bağlantılarını ifade edebilecektir.
4) Modernleşme ve globalleşme sürecine, Türk film endüstrisinin katılarını tartışabilecektir.
5) Ulusal ve uluslararası sinema arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayabilecektir.
6) Belirli film ve sosyal olayları orijinal ve eleştirel bir tasarıda analiz edecek film teorilerini uygulayabilecektir.
7) Türk sinema yapımının çeşitli dönemlerine yayılmış olan film örnekleri arasındaki devamlılıkları ve farklılıkları tanımlayabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynak kitaplardan bahsedilir. Dersin içeriği ve genel hatları anlatılır. Türk Sineması'nın başlangıcı ve ilk dönem Türk Sinemacıları Anlatım Anlatım
Tartışma
2 Türk Sineması'nın dönemlerinin anlatımı, genel özellikleri ve Yeşilçam filmlerinden bahsedilecektir. Okuma, Film izleme Anlatım
Örnek Olay
3 Tiyatrocular Dönemi yönetmenleri, özellikleri, önemli filmler, Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilişkisi ve önemli oyuncular. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
4 Sinemacılar Dönemi yönetmenleri, özellikleri, önemli filmler, Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilişkisi ve önemli oyuncular. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
5 1960-1965 Dönemi yönetmenleri, özellikleri, önemli filmler, Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilişkisi ve önemli oyuncular. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
6 1980 Dönemi yönetmenleri, özellikleri, önemli filmler, Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilişkisi ve önemli oyuncular. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
7 Yeni Türk Sineması Dönemi yönetmenleri, özellikleri, önemli filmler, Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilişkisi ve önemli oyuncular hakkında bilgi verilir. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 1990'lar Türkiye'sinde değişen toplum ve sinema. 2000'li yıllarda Türk Sineması toplum ilişkisi. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
10 2000'li yıllarda çevrilen filmler ve konuları. Film üreten yönetmenler ve eski dönem sinemacıları. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
11 Orta Kuşak yönetmenler ve filmlerin anlatı yapısı. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
12 Yeni Kuşak Yönetmenler ve filmlerin anlatı yapısı. Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
13 Genel olarak Türk sinemasının yapısal ve finansal sorunları Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Türk sineması hakkındaki yasal düzenlemeler ve sonuçları Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma, Film izleme Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar