DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo Program Yapımı AIS   224 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NÜKET ELPEZE ERGEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler radyo programcılığının farklı türlerini canlı ve banttan radyo yayınının teknik ve ilkelerini keşfetme, yaratma ve analiz etme üzerinde çalışacaklar.
Dersin İçeriği
Bu dersin temelinde radio pratiği yatmaktadır. Öğrenciler bir çok saat uygulama yapacaklardır. Bu pratik uygulama her hafta öğrecilere bildirilerek iyi radyo programı yapmanın asıl ilkeleri üzerine tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyo programı yapmının orjinal fikirlerden son ürünlere kadarki ilkelerini ve tekniklerini uygular.
2) Yüksek kalitede banttan radyo programı üretir.
3) Yüksek Kalitede canlı yayın radyo programı üretir.
4) Radyo türlerinin farklılıklarını açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, program belirleme. Radyo stüdyosunu tanıma. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
2 Radyonun tarihi, gelişimi Süleyman İlaslan (2017) Türkiye'de Amatör Radyoculuk Tarihi Ütopya Yay. 23-32
3 Radyonun özellikleri. Birinci projelerin yüzde10 dinlemesi ve eleştirilmesi. Özel yapımlar. Haberde hikaye anlatma. Öğrencilerin haftalık programlarının belirlenmesi. Haftalık radyo programı yapma ve gelişimini belirleme (Her hafta tekrarlanacak) Radyoyu eleştirel dinleme
4 Reklamlar. Program tanıtımı ve girişi. İkinci projenin verilmesi: Program jingle ve giriş. Örneklerin dinletilmesi. ses kaydı ve müzikle mixleme. Canlı yayın denemesi. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 188/203.
5 Program girişlerini analiz etme, imza tonu ve tanıtım. Scriptlerin okunması. Çok opsiyonlu kayıt teknikleri ile tanışma. Canlı yayın denemesi. Radyo programları reklamlarını eleştirel dinleme
6 Radyo programı öneri formu hazırlanması, program yapım süreçlerinin anlatılması MEGEP , Radyo Program Yapım aşamaları,Ankara 2006, sayfa 1-20
7 Radyo programı metni yazmak, seslendirme ve kurgu süreçleri MEGEP , Radyo Program Yapım aşamaları,Ankara 2006, sayfa 22-47
8 Ara Sınav
9 Radyo Program Formatları: Radyo tiyatrosu Behçet Necatigil. (2019) Konuş Göreyim Seni, Radyo Oyunları, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları. Özden Cankaya (2011) Kaybolan Bir Program Formatı, Radyo Tiyatrosu Selçuk İletişim, 6, 4, sf 5-17
10 Cumhuriyet Dönemi Radyoculuk faaliyetleri Meltem Ahıska. (2005) Radyonun Sihirli Kapısı, Metis Yayınları, İstanbul. Nurgün Koç, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Radyo, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 8 -15, Bahar 2012 Anlatım
11 Bültenler. Final projesi senaryosunun sunulması. Projelerin verilmesi. Bülten hazırlama ve canlı yayında okunması. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 264/274.
12 Halkın sesi ve yarışmalar. Röportaj sorularının sunumu. Eski projelerin eleştirisi. Final projelerinin senaryolarının sunulması. Canlı yayın denemesi: Vox Pops kaydının yapılması. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 242/264.
13 Tartışma Programları. Final projelerinin taslaklarının sunulması. Canlı söyleşi programının denenmesi. Quiz hakkında bilgilendirme. Fleming, C. (2006), The Radio Handbook (second edition), London: Routledge: 109.
14 Quiz Final projesinin son taslak halinin sunulması ve tartışılması. 10 dakikalık deneme programlarının yapılması Fleming, C. (2006), The Radio Handbook (second edition), London: Routledge:136/153
15 Canlı olarak final projelerinin yayınlanması. Dinlemesi ve eleştirisi. Final sınavı Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar