DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim AIS   221 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.İLKER ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür, iletişim ve kültürlerarası iletişimin önemi konusunda bilinç edinilmesi, kuramsal bilginin artırılarak kültürel farklılıklar konusunda farkındalık sağlanması. Kültürlerarası iletişim problemlerinin nasıl çözümleneceği tartışılmakta ve bu anlamda iletişim yeterliliği kazandırılması için bilgi ve beceri kazandırılmasına çalışılmaktadır
Dersin İçeriği
Kültür, iletişim ve kültürlerarası iletişim kavramları.Kültürlerarası iletişimin ilgilendiği sorunlar. Kültürlerarası iletişim yaklaşımları Kültürel farklılıklar ve iletişimde kültürel farkların yeri ve önemi. Kültürlerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültürlerarası iletişim alanındaki temel kavramları kültür ve iletişim çalışmaları çerçevesinde açıklar.
2) Kültürlerarası iletişim sorunlarıyla ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanımlar.
3) Kültürlerarası iletişim alanındaki çalışmaları izleyerek bilgilerini günceller.
4) Kişilerarası iletişim boyutundan gruplararası ve kültürlerarası iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Dünyaya karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, bütün toplumlar yararına kültürlerarası projeler geliştirir.
6) İnsan hakları ve kültürlerarası iletişim sorunları arasındaki bağlantılar konusunda kavrayışını geliştirir.
7) Kültürlerarası iletişime engel olan tutum ve davranışlar ile bunların sebep ve sonuçları hakkında bilgi edinerek, kültürlerarası yeterlilik için gerekli özellikler hakkında bilincini yükseltir.
8) İletişim kavramına kültürler-üstü (antropolojik) ve kültürlerarası bir perspektifle yaklaşır. İletişim bilimleri ile kültürlerarası iletişimin beslendiği psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve kültürel antropology ibi alanlardan gelen bilgileri sentezl
9) Kültürlerarası iletişim yeterliliği kazanmak için uygulama becerilerini edinip, bu becerilerini kültürlerarası ortamlarda kullanır.
10) Kültürlerarası etkinlikler düzenler ya da bu türden etkinliklere aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
11) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, kültürlerarası bir bakışla yorumlar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür ve İletişim Kavramları Sunuş Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Kültür ve İletişim Kavramlarının ilişkisi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kültürlerarası İletişim Kavramı Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kültürlerarası İletişim öğretisinin gelişimi Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kültürlerarası İletişim teorileri 1 (Anadamar Yaklaşımlar) Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kültürlerarası İletişim teorileri 2 (Eleştirel Yaklaşımlar) Okuma ve Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kültürlerarası farklılıklar ve kültürlerarası farklılıkların iletişime etkileri Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Dosyadaki bütün notlar Yazılı Sınav
9 Kültürlerarası Farklılıklar konusunda yeni yaklaşımlar Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Kültürlerarası iletişime engel olan tutumlar 1: Önyargılar ve Basmakalıp düşünceler Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Kültürlerarası iletişime engel olan tutumlar 2: Etnik merkezcilik, ırkçılık ve fanatism. Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 İnsan Hakları öğretisi ve kültürlerarası iletişim Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği 1 Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği 2 Okuma, araştırma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Genel Değerlendirme Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dosyadaki tüm notlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar