DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Belgesel Film Yapımı RTS   311 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, belgesel film yapımının başlangıcından sonuna kadar öğrenciye yapım konusunda danışmanlık yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, projelerin yapım ve yönetim süreçlerine yönelik eğitim verilmektedir. Ayrıca, Cinema Verite ve Direct Cinema içerikleri de analiz edilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belgesel sinema yapım öncesi sürece hakim olma
2) Belgesel sinema yapım sürecini gerçekleştirme, film yapım yönetimi öğrenme
3) Belgesel film çekim sonrası - kurguyu öğrenme
4) Belgesel ve kurmaca filmin niteliklerini ayırt etme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtım, Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri Okuma, Uygulama Tartışma
Gösterip Yaptırma
2 'Belge film-Belgesel filmin' tanımı ve sinema tarihindeki yeri Belgesel sinemanın doğuşu, gelişimi ve özellikleri Okuma, Uygulama Tartışma
Gösterip Yaptırma
3 Belgesel sinema ve gerçeklik ilişkisinin sorgulanması. Belgesel film gösterimi. Okuma, Uygulama Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
4 Belgesel filmde amaç, konu, bakış açısının belirlenmesi ve ön araştırma süreci. Okuma, Uygulama Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği. Öğrenci belgesel film örneklerinin gösterimi. Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Belgesel filmde çekim aşaması ve çekim estetiği üzerine kamera ile teknik ve estetik öğelerin uygulamalı anlatımı Okuma, Uygulama
7 Belgesel filmde röportaj tekniklerinin anlatımı ve sesin önemi. Yapım sonrası sürecin işlenmesi. Kurgu teknikleri ve ses eşleme süreçlerinin anlatımı Okuma, Uygulama
8 Ara Sınav Okuma, Uygulama Yazılı Sınav
9 Belgesel film gösterimi. Okuma, Uygulama Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Belgesel film gösterimi. Okuma, Uygulama Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Proje önerilerinin tartışılması Okuma, Uygulama Tartışma
Proje / Tasarım
12 Proje sunumları Okuma, Uygulama Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Proje sunumları Okuma, Uygulama Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Genel tartışma Okuma, Uygulama Tartışma
15 Genel tartışma Okuma, Uygulama Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar