DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinemada Seçme Konular 1 * AIS   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sinema tarihi içindeki alternatif sinema anlayışları, sinema ve felsefe ilişkileri, çağdaş film eleştirileri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Alternatif film kültürü, auteur yönetmenler, sinema ve estetik, toplumsal bağlamlar, sinema ve felsefe

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ana akım sinemaya alternatif sinema anlayışları Okuma-Sinemada Tembellik Hakkı, Ö.Nilay Erbalaban GÜRBÜZ, Ütopya Yay.
2 Bağımsız sinemanın gelişimi art houselar, estetik ve içerik özellikleri Sinemada Tembellik Hakkı, Ö.Nilay Erbalaban GÜRBÜZ, Ütopya Yay.
3 Yeni Amerikan Sineması: Karşı kültür ve toplumsal bağlam Sinemada Tembellik Hakkı, Ö.Nilay Erbalaban GÜRBÜZ, Ütopya Yay.
4 Yeni Amerikan Sineması: Örnek yönetmenler Woody Allen, John Cassavetes, Hal Ashby Woody Allen, John Cassavetes, Hal Ashby filmleri
5 Sinema ve modernizm Okuma-Sinema ve Modernlik, John Orr, Bilim ve Sanat Yayınları.
6 Sinema ve modernizm Okuma-Sinema ve Modernlik, John Orr, Bilim ve Sanat Yayınları.
7 Sinema ve postmodernizm Okuma-Postmodernizm ve Sinema, Sabri Büyükdüvenci, Semire Ruken Öztürk, Dipnot Yayınları.
8 Ara Sınav
9 Sinema ve postmodernizm Okuma-Postmodernizm ve Sinema, Sabri Büyükdüvenci, Semire Ruken Öztürk, Dipnot Yayınları.
10 Sinema ve felsefe, Filozoflar ve İmajlar Platon, G. Deleuze, A. Bodiou; Sinefilozofi Kurosawa'nın Düşleri'nde Sinematik Yolculuk: Serdar Öztürk, Heretik Yay.
11 Sinema ve felsefe, Filozoflar ve İmajlar Platon, G. Deleuze, A. Bodiou; Sinefilozofi Kurosawa'nın Düşleri'nde Sinematik Yolculuk: Serdar Öztürk, Heretik Yay.
12 Kuram-sinema I.Bergman, Tarkovski filmleri
13 Sinema ve ekoeleştiri Ekoeleştiri, Greg Garrad, Kollektif Kitap
14 Sinema ve toplumsal cinsiyet Görsel Haz ve Anlatı Sineması, Laura Mulvey, makale; Feminist Sinema ve Film Teorisi Anneke Smelik, Agora Yay
15 Türk Sinemasında felsefi yönelimler Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper, Emre Yeksan, Reha Erdem filmleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar