DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Bilimi AIS   309 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halkbilim dersinin içeriğini oluşturan konuları, temel kavramları, çalışma alanlarını, yöntemini ve halkbilimsel bakışı kavratmaktır
Dersin İçeriği
Halkbilimin tanımını, kapsamını, çalışma alanlarını ve yöntemini kavratmayı; halkbilimin gündelik yaşam, birey, kültür ve iletişim ilişkisi ile seçilmiş halkbilim konularına dair etnografik film üretimini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halkbilimin temel kavramlarını ve konuları öğrenir
2) Halkbilimin yöntemini kavrar ve bunu uygular
3) Türk ve yabancı önemli halkbilimcileri tanır
4) Seçilmiş halkbilim konularını açıklar
5) Halkbilimin İletişim bilimiyle ilişkisini açıklar
6) Halkbilimsel film üretim sürecini anlar ve uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleyişine yönelik genel beklentiler, kurallar, sorumluluklar ve proje gruplarının oluşturulması İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
2 Halkbilimin alanı, amacı ve konusu İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
3 Halkbilim, İletişim ve Etnografik Film İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
4 Seçilmiş Konu İnsanoğlunun Geçim Stratejileri ve Beslenme İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
5 Seçilmiş Konu: Beslenme ve Mutfak Kültürü İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
6 Pilot Araştırma: Adana Beslenme ve Mutfak Kültürü Etnografisi İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
7 Ara Sınav İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
8 Ara Sınav İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
9 Pilot Etnografik Araştırmanın Raporlaştırılması İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
10 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
11 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
12 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
13 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
14 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
15 Etnografik Film Uygulamaları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap ve Makale bölümleri okunacak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar