DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Habercilik RTS   316 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur DURSUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR DURSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, habercilik kavramını bütün yönleriyle aktarıp, öğrencinin alanına dair yeterli alt yapıyı kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, haber aktarım aracı olarak kullanılan kitle iletişim araçları ve bu araçların kullanımını düzenleyen yasalara değinilmektedir. Derste ayrıca basın özgürlüğü ya da bu özgürlüğün kullanımını kısıtlayacak durumlar da anlatılmakta, böylece öğrencinin meslek etiğine uygun davranmasını sağlayacak bilincin oluşturulması sağlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders, bütün yönleriyle haberciliği ele almaktadır. Bu kapsamda temel hak ve özgürlükler gözetilerek, iletişim, Türkiye'de haberleşmenin ve haberleşme özgürlüğünün gelişimi gibi konular anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra ders, basının gelişimi, basın organizasyonlarının yapısı, idaresi ile cezai sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Habere ve haberciliğe dair bütün kavramları öğrenir.
2) Kişisel hak ve özgürlüklerin neler olduğunu öğrenir ve haber yaparken bu sınırları bilerek hareket eder.
3) Türkiye'de haberleşme kavramının nasıl ortaya çıktığını bilir ve haberleşme tarihine hakim olur.
4) Basın özgürlüğü kavramını, bu alandaki yasaları bilerek değerlendirir.
5) Basın organizasyonlarının yapısını öğrenir ve haber hazırlarken bu organizasyonların yasal sorumluluklarını bilerek hareket eder.
6) Basın özgürlüğü kavramının dünyada nasıl geliştiğini bilir ve bu özgürlüğün gelişmesine katkı sağlayan yasal metinleri öğrenir.
7) Haberlerin içeriğinin yasalara aykırı olması durumunda, cezai müeyyidelerin neler olduğunu bilir. Haberciliğe temel yasalar çerçevesinde yaklaşır.
8) Basın özgürlüğünün anayasal altyapılarını öğrenir ve bir haberci olarak anayasal haklarının neler olduğunu bilir.
9) Basın özgürlüğünün gelişimine katkı sağlayan toplumsal kuramları öğrenir ve söz konusu özgürlüğün dünyanın ortak mirası olduğunun farkına varır.
10) Osmanlı Devleti'nden günümüze, haberciliğin gelişimine katkı sağlayan olayların ve yasal gelişmelerin neler olduğunu öğrenir. Böylece bilgi düzeyi yüksek bir haberci adayı olur.
11) Habercilikte etik kavramının önemini algılayarak, mesleki etiğe uygun davranışlar geliştirir.
12) Haberciliğin toplumsal gelişmelerle bağlantılı olduğunu bilir ve söz konusu gelişmeleri haberci gözüyle takip etme eğilimi içerisinde olur.
13) Kitle iletişim araçlarının yapısını bilir ve bu yapıya uygun haberler üretme yetisi kazanır.
14) Haber kavramına daha bilinçli yaklaşarak, çevresinde meydana gelen olaylara potansiyel haber gözüyle yaklaşır. Dolayısıyla habercilik refleksleri kazanır.
15) Basın özgürlüğünün uluslararası arenadaki yasal dayanaklarını bilir ve meslek hayatında bu dayanakları kullanması gerektiğinin bilincinde olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse dair temel bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
2 Haber ve habercilik kavramları Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Basın ve habercilik kavramlarının gelişmesini sağlayan temel dayanaklar Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Basın ve haber alma özgürlüğü Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Basın özgürlüğünün gelişmesini sağlayan temel kuramlar Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
6 Osmanlı Devleti'nde basın ve haber Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Cumhuriyet döneminde basın ve haber Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Etik kavramı Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Habercilik etiğine aykırı örnekler Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Uluslararası haberler ve etik Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
12 Haber ve Söylem kavramı Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Haberde söylemin kullanıldığı alanlar Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Haber özgürlüğünü düzenleyen yasalar Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Haber özgürlüğünü düzenleyen anayasalar Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar