DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinemada Seçme Konular 2 AIS   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ulusal ve uluslararası çerçevede sinema tarihi içindeki farklı estetik, sanatsal, endüstriyel ve entelektüel eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaktır
Dersin İçeriği
Ulusal ve uluslararası sinema tarihi içinde sinemayla ilgili estetik ve düşünsel eğilimler, kuramlar, uygulamalar, tartışmalar ve örnek filmler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinema tarihinde canlandırma ve dijital sinemayla ilgili tarihsel bir genel bilgiye sahip olur
2) Sinema tarihi içersinde anaakım kuramlar dışında sinemayla ilgili çeşitli yaklaşımlardan haberdar olur
3) Sanat sineması hakkındaki temel yaklaşımları bilir ve ulusal ve uluslararası yönetmenler hakkında bilgi sahibi olur
4) Popüler Sinemayla ilgili eleştirel kuramlar hakkında genel bilgi sahibi olur
5) Sinema tarihinde bazı alt türler hakkında bilgi sahibi olur
6) Estetik ve kuramsal açıdan sinemayla ilgili eleştirel yaklaşımlar hakkında genel bilgi edinir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlandırma Sineması: tarihi, gelişimi, Walt Disney, Stüdyo Ghibli Roy Armes: Sinema ve Gerçeklik, Doruk Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Dijital Sinema: Gelişimi, olanaklar, dönüşümler, gerçeklerin görüntüsünden görüntülerin gerçekliğine Metin Okumaları,Lev Manovich: What is Digital Cinema http://manovich.net/index.php/projects/what-is-digital-cinema Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Bir alt tür olarak siberpunk: Tarihi, gelişimi ve özellikleri Oğuzhan Ersümer: Bilimkurgu Sinemasında Syberpunk, Dokuz Eylül Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Sinema Endüstirisine yönelen estetik, sosyolojik ve kuramsal eleştiriler 1: Kültür Endüstrisi Kuramı, Adorno ve sinema Theodor Adorno: Kültür Endüstrisi ve Kültür Yönetimi, İletişim Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Sinema Endüstirisine yönelen estetik, sosyolojik ve kuramsal eleştiriler 2: Frankfurt Okulunun diğer temsilcileri ve sinema Mike Wayne: Sinemayı Anlamak, De Ki Yay., Walter Benjamin: Pasajlar, YKY Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Sinema Endüstirisine yönelen estetik, sosyolojik ve kuramsal eleştiriler 3: Karşı Sinema ve Pete Ali Karadoğan, Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar: De Ki Basım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Sinema Endüstirisine yönelen estetik, sosyolojik ve kuramsal eleştiriler 4: Bertold Brecht ve yabancılaştırılmış estetik ve sinema Bertolt Brecht: Radyo Kuramı ve Sinema Üzerine: Agora Kitaplığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav
9 Sanat Sinemasına kuramsal yaklaşımlar 1: David Bordwell Ali Karadoğan, Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar: De Ki Basım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Sanat Sinemasına kuramsal yaklaşımlar 2: Steve Neale Ali Karadoğan, Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar: De Ki Basım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Sanat Sinemasına kuramsal yaklaşımlar 3: Erika Balsom Ali Karadoğan, Sanat Sineması Üzerine Yaklaşımlar ve Tartışmalar: De Ki Basım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Bir alt tür olarak İstismar sineması: gelişimi, estetik özellikleri ve yönetmenler Metin okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 B Filmler: Endüstriyel konumları ve estetik tanımlamalar Metin okumaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Kadın Auteurler ve Kadınların Avangart Filmleri: Maya Deren, Alice Guy Blache, Dorothy Azner, Chantal Akerman Robert Kolker, Film, Biçim ve Kültür: De Ki Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Genel tekrar, kavram, kuram, yaklaşım, yönetmen ve filmleri üzerine tartışma Tüm konulara ait metinlerin ve görsel kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar