DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dijital Hikayecilik AIS   423 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NÜKET ELPEZE ERGEÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dijital hikaye anlatımını yeni medya teknolojilerinden yararlanarak iletişimin başlıca bir aracı haline getirmek
Dersin İçeriği
Dijital hikaye anlatımı kavramı aracılığıyla ve yeni medya teknolojileri dolayımıyla içeriklerin üretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dijital hikaye kavramını anlamak
2) Dijital hikaye anlatımını kavramak
3) Dijital hikayeler anlatabilmek
4) Dijital görsel metinler tasarlayabilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
2 Yöntem Burgess, J., Klaebe, H. (2009), Digital Storytelling as Participatory
3 Dijital Hikaye Tanımı Burgess, J., Klaebe, H. (2009), Digital Storytelling as Participatory
4 Dijital Hikaye Türleri Burgess, J., Klaebe, H. (2009), Digital Storytelling as Participatory
5 Dijital Hikaye Türleri Burgess, J., Klaebe, H. (2009), Digital Storytelling as Participatory
6 Eğitimde Diijital Hikaye Şimşek, B., Koçak Usluel, Y., Çıralı Sarıca, H., Tekeli, Perihan (2017), Eğitsel Bağlamda Dijital Hikaye Anlatımı Konusuna Eleştirel bir Yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. Cilt: 8 Sayı: 1, ss. 158-186.
7 Eğitimde Dijital Hikaye Şimşek, B., Koçak Usluel, Y., Çıralı Sarıca, H., Tekeli, Perihan (2017), Eğitsel Bağlamda Dijital Hikaye Anlatımı Konusuna Eleştirel bir Yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. Cilt: 8 Sayı: 1, ss. 158-186.
8 Ara Sınav
9 Dijital Hikaye Oluşturma Ramsden, A., Hollingsworth, S. (2017), Hikaye Anlatma Sanatı. (Çev. A. Bucak), İstanbul: İletişim.
10 Dijital Hikaye Oluşturma Ramsden, A., Hollingsworth, S. (2017), Hikaye Anlatma Sanatı. (Çev. A. Bucak), İstanbul: İletişim.
11 Dijital Hikaye Oluşturma Ramsden, A., Hollingsworth, S. (2017), Hikaye Anlatma Sanatı. (Çev. A. Bucak), İstanbul: İletişim.
12 Hikaye Akışı Düzenleme Hartley, J., McWilliam, K. (2009), Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley, K. McWilliam içinde, Story Circle: Digital storytelling around the world (ss. 3-15), West Sussex: Wiley-Blackwell.
13 Dijital Hikaye Oluşturma Araçları Hartley, J., McWilliam, K. (2009), Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley, K. McWilliam içinde, Story Circle: Digital storytelling around the world (ss. 3-15), West Sussex: Wiley-Blackwell.
14 Dijital Hikaye Oluşturma Araçları Hartley, J., McWilliam, K. (2009), Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley, K. McWilliam içinde, Story Circle: Digital storytelling around the world (ss. 3-15), West Sussex: Wiley-Blackwell.
15 Dijital Hikaye Oluşturma Araçları Hartley, J., McWilliam, K. (2009), Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley, K. McWilliam içinde, Story Circle: Digital storytelling around the world (ss. 3-15), West Sussex: Wiley-Blackwell.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar