DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinematografi AIS   425 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sinema derslerinin temelini oluşturan Sinematografi dersinde, öğrencinin sinematografinin temel bileşenlerini ayırt edebilmesi, temel kavramları öğrenmesi ve sinemada anlamın nasıl yaratıldığını açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, sinema) tasarlayabilme ve anlamlandırabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çekim, sahne ve sekans gibi sinematografik kavramları tanımlar.
2) Filmlerin biçimsel özelliklerinin anlam yaratmaya nasıl katkıda bulunduğunu tartışır
3) Açık ve kapalı formları tanır.
4) Çekim ölçeklerini ve kamera hareketlerini tanır.
5) Klasik ve çağdaş kurgu arasındaki farklılıkları değerlendirir
6) Renk, ses ve aydınlatmanın sinemada nasıl anlam yarattığını değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma: Giriş, Yöntem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sinemada Anlam Yaratma. Çerçeve içi düzenleme. Çekim, sahne, sekans: North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959) Sinematografinin Temel Öğeleri
3 Klasik anlatının dramatik yapısı, görüş açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri: Casablanca (Michael Curtiz, 1942) Sinematografinin Temel Öğeleri
4 Kapalı / açık form. Mercekler: Düello / Duel (Steven Spielberg, 1971) Sinematografinin Temel Öğeleri
5 Alan derinliği: Citizen Kane / Yurttaş Kane (Orson Welles, 1941) Sinematografinin Temel Öğeleri
6 Alan derinliği: Citizen Kane / Yurttaş Kane (Orson Welles, 1941) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
7 Işık ve aydınlatma: Visions of Light Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Işık ve aydınlatma: Visions of Light Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
10 Işık ve aydınlatma: Visions of Light Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
11 Kurgu 1- Potemkin Zırhlısı (Sergey Eisenstein, 1925) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
12 Kurgu 1- Potemkin Zırhlısı (Sergey Eisenstein, 1925) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
13 Kurgu 1- Potemkin Zırhlısı (Sergey Eisenstein, 1925) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
14 Kurgu 2- Kameralı Adam (Vertov, 1929) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
15 Kurgu 2- Kameralı Adam (Vertov, 1929) Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki, Bordwell, David ve Kristin Thompson (2009). Film Sanatı. Çev: E. Yılmaz, E.S.Onat, Ankara: De Ki
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar