DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinemada Akımlar ve Yönetmenler AIS   427 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖzge Nilay ERBALABAN GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya sinemasındaki akımların estetik ve kültürel boyutlarını anlayabilmek
Dersin İçeriği
Sanat akımları ve toplumsal ilişkliler, Dünya Sinemasında akımlar ve özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya sinemasında akımları tanıma
2) Dünya sinemasında akımlar arasında bağ kurma
3) Akım-üslup farkını anlama
4) Akımlardan örnekler verme
5) Akım filmlerini çözümleyebilme
6) Farklı sanat dallarındaki akımlar arasında bağ kurma
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Dünya sinema tarihi çeşitli ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Akım kavramı, akım/üslup ayrımı, modern sanata doğru akımların ortaya çıkışı Okuma: Sinemada Akımlar / Esra Biryıldız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplumsal bağlam çerçevesinde sanat akımları: genel bakış Sanatın Toplumsal Tarihi, Arnold Hauser, Remzi Kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sinemada fütürizm Okuma: Sinemada Akımlar / Esra Biryıldız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplumsal dönemler ve sinema akımları: Alman Dışavurumu Okuma: Sinemada Akımlar / Esra Biryıldız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Toplumsal kırılmalar ve sinema akımları: İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalga Okuma: Sinemada Akımlar / Esra Biryıldız Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Dogma 95 Dogma 95 Manifesto Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yeni Alman Sineması Dünya Sinemasında Akımlar,Kollektif, Doruk Yay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Yeni İngiliz Sineması Dünya Sinemasında Akımlar,Kollektif, Doruk Yay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Yeni İran Sineması Dünya Sinemasında Akımlar,Kollektif, Doruk Yay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Özgür Sinema Dünya Sinemasında Akımlar,Kollektif, Doruk Yay
13 Yeni Amerikan Sineması Sinemada Tembellik Hakkı, Ö.N.Erbalaban Gürbüz, Ütopya Yay. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Yeni Türk Sineması Yeni Türk Sineması hakkında çeşitli makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Yeni Türk Sineması Yeni Türk Sineması hakkında çeşitli makaleler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar