DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya ve İnsan Hakları AIS   428 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
DENİZ AYNUR GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin teoride ve pratikte 'insan hakları' terimini daha iyi anlayabilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Medya ve insan hakları arasındaki karmaşık ilişki çocuklar, yaşlılar ve engellilere odaklanarak incelenecektir. Terörizm, göçmenlik, ayrımcılık, nefret söylemi, soykırım ve idam cezası gibi konular ele alınacaktır. Çeşitli insan hakları ihlallerinin gözlemlenmesi ve haber haline getirilmesi de tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci insan hakları ile yasal hakların farkını tartışır.
2) İfade, bilgiye erişim hakkı ve temel haklar gibi kavramlara hakimdir.
3) Medyadaki insan hakları ihlallerini fark eder.
4) Hak odaklı gazetecilik yapmanın sorumluğunu taşır.
5) İnsan hakları üzerine tartışır.
6) Etik gazetecilik yapmaya gayret gösterir.
7) Basın özgürlüğü savunucularının ifade özgürlüğünü için önemini takdir eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Haklarına Genel Bakış Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Hak Odaklı Habercilik Okuma
3 Hak Odaklı Habercilik Okuma
4 Kadın Hakları Okuma
5 Kadın Hakları Okuma
6 Eşcinsellere Yönelik Ayrımcılık Okuma
7 Din ve Vicdan Özgürlüğü Okuma
8 Ara Sınav
9 Engelli Hakları Okuma
10 Göçmen ve iltica hakları Okuma
11 Tutuklu Hakları Okuma
12 İşçi Hakları Okuma
13 İfade Özgürlüğü Okuma
14 İnsan Hakları ve Medya Okuma
15 İnsan Hakları ve Medya Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar