DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinema ve Edebiyat AIS   430 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Edebiyat eserlerinin sinema tekniği ile etkileşimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Edebiyat eserleri ve sinema uyarlamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hikaye, roman ve senaryo kavramlarını tanımlar.
2) Edebiyat ürünü ile sinema ürünlerini karşılaştırır.
3) Edebiyat ürününün, sinema ürününe dönüşürken uğradığı değişimi gösterir.
4) Edebiyat ve sinema arasındaki geçişleri çözümler.
5) Edebiyatın sinemaya etkilerini değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve dersin genel çerçevesinin sunumu. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki Okuma, uygulama
3 Senaryo, edebiyat, sinema 1 Okuma, uygulama
4 Senaryo, edebiyat, sinema 2 Okuma, uygulama
5 Film veya TV dizisi olan yerli edebiyat eserleri 1 Okuma, uygulama
6 Film veya TV dizisi olan yerli edebiyat eserleri 2 Okuma, uygulama
7 Film veya TV dizisi olan yerli edebiyat eserleri 3 Okuma, uygulama
8 Ara Sınav
9 Roman ve hikayelerin senaryo haline getirilmesi 1 Okuma, uygulama
10 Roman ve hikayelerin senaryo haline getirilmesi 2 Okuma, uygulama
11 Filme çekilen hikaye ve romanların, asılları ile karşılaştırılması 1 Okuma, uygulama
12 Filme çekilen hikaye ve romanların, asılları ile karşılaştırılması 2 Okuma, uygulama
13 Filme çekilen hikaye ve romanların, asılları ile karşılaştırılması 3 Okuma, uygulama
14 Filme çekilen hikaye ve romanların, asılları ile karşılaştırılması 4 Okuma, uygulama
15 Filme çekilen hikaye ve romanların, asılları ile karşılaştırılması 5 Okuma, uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar