DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oyunculuk Yönetimi AIS   436 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Sema ÖNER KELAV
Dersi Verenler
SEMA ÖNER KELAV1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Karakter yaratma ve oyuncularla yaratıcı bir iletişim kurarak onların kendilerini ifade edebilmesini sağlama yollarını göstermek
Dersin İçeriği
Mizansen kavramı. Karakter yaratma. Beden dilinin tanımı. Görsel kodlar. Çekim türlerine göre duyguların iletilme potansiyeli. Farklı kurmaca türlerine göre oyunculuk kodları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli formatlar ve türler arasındaki oyunculuk farklılıklarını tanıyabilme
2) Filmin içerdiği fikirden ve kaygıdan hareketle doğru karakteri yaratabilme
3) Beden dilinin ve diksiyonun karaktere göre oluşturulmasının önemini kavrama
4) Farklı çekim türlerinde duyguların nasıl ifade edilebileceğini kavrama
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinema oyuncusu ile tiyatro oyuncu arasındaki temel farklar Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Filmde oyuncu hareketi ve mekan içindeki duruşları Okuma, Uygulama
3 Bir Karakter yaratmak Okuma, Uygulama
4 Kamera oyuncu ilişkileri Okuma, Uygulama
5 Aksesuar kullanımı ve hareketin sınırları Okuma, Uygulama
6 Harekete duygu yükleme uygulamaları.Anlam yaratmak Okuma, Uygulama
7 Oyuncu hareketlerini parçalama ve kurgulama uygulamaları Okuma, Uygulama
8 Ara Sınav
9 Oyuncuya şarkı söyletmek, dans ettirmek uygulamaları Okuma, Uygulama
10 Mimik, jest nedir Okuma, Uygulama
11 Melodramatik (ağlama, sinirlenme vs) duyguları oyuncudan talep etme Okuma, Uygulama
12 Etkili duyguları gösterme (kavga, bayılma vb) Okuma, Uygulama
13 Tüm uygulamaların derlenmesi Okuma, Uygulama
14 Yönetmen ve oyuncunun senaryo okuma ve yorumlaması üzerine tartışmalar Okuma, Uygulama
15 Yönetmen ve oyuncunun senaryo okuma ve yorumlaması üzerine tartışmalar Okuma, Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar