DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kent ve İletişim AIS   440 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri incelemek, etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Bu derste kentleri biçimlendiren iletişim ve toplumsal ilişkiler ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri tanımak
2) Daha etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ve tartışabilecek
3) Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz edebilecek
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Yöntem Okuma
3 Kent ve kentleşmenin toplumsal içeriği Okuma
4 Sanayi kapitalizminin doğuşu ve kapitalist sanayi kenti Okuma
5 Sanayi kapitalizminin doğuşu ve kapitalist sanayi kenti Okuma
6 Kentsel istihdam yapısında dönüşümler Okuma
7 Kent ve iletişim Okuma
8 Ara Sınav
9 Kent ve iletişim Okuma
10 Kent ve iletişim Okuma
11 Kent-toplum-doğa ilişkisi Okuma
12 Kent-toplum-doğa ilişkisi Okuma
13 Kent-toplum-doğa ilişkisi Okuma
14 Kent-toplum-doğa ilişkisi Okuma
15 Kent-toplum-doğa ilişkisi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar