DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Fotoğrafçılık RTS   122 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öncelikle katılımcılarının, temel fotoğraf uygulamalarını gerçekleştirebilmelerini, fotoğrafik imgeleri üretebilecekleri temel beceri ve bilgiye sahip olabilmelerini amaçlar. Bununla birlikte fotoğrafın bir görsel iletişim ortamı olarak ve dille bağlantısını da dikkate alarak tanımlanmasını, çözümlenmesini ve tartışılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Otomatik olmayan DSLR fotoğraf makinesi teknolojileri ve dijital fotoğrafçılık teknolojilerine uyarlanabilecek bilgi, birikim ve teknikler; temel fotoğraf aydınlatması; görsel dilin temel prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
2) DSLR fotoğraf makinelerinin işlevlerini ve uygun uygulamaları ayırt eder; uygulamaları gerçekleştirirler;
3) Aydınlatmayı özel biçimler oluşturmak için bir araç olarak kullanma konusunda temmel ancak kritik önemde bir anlayış geliştirirler;
4) Fotoğrafı bir iletişim ortamı olarak kullanma konusunda anlayış geliştirirler;
5) Fotoğrafları çözümleyici bir biçimde yorumlayarak fotoğrafa çok daha incelikli bir estetik bakışla yaklaşabilirler;
6) Eleştirel düşünceyle temellenmiş, yaratıcı görsel uygulamaları gerçekleştirirler;
7) Fotoğrafçılığı temel ilgi alanlarıyla bağlantılı bir biçimde kullanabilirler;
8) Fotoğrafçılığın, güzel sanatların ve görsel üretimin diğer alanlarıyla bağlantıları ve tasarım ve reklamcılık uygulamalarıyla ilişkisi hakkında bir anlayış geliştirirler;
9) Yaratıcı görsel işleri araştırır, planlar, gerçekleştirir ve etkin bir biçimde sunarlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı; Ders İçeriği; Dersin İşleyişi; Ders Kapsamındaki Yükümlülükler Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Temel Fotoğraf Bilgisi: Fotoğraf ve Kompozisyon Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Pozlama: Diyafram, Enstantane ve ISO/ASA Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Fotoğraf ve Işık Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 DSLR Kameralar, Fotoğraf Çekim Teknikleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Objektifler ve Filtreler Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Alan Derinliği Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Fotoğraf Kompozisyonları I: Ölü Doğa Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Fotoğraf Kompozisyonları II: Portre Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Fotoğraf Kompozisyonları III: Manzara ve Kent Manzaraları Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Fotoğraf Kompozisyonları IV: Belgesel Fotoğraf Çekimleri Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Görsel Dil ve Fotoğraf Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Fotoğraf Uygulamaları I Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Fotoğraf Uygulamaları II Okuma, Uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar