DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo, Televizyon ve Sinamanın Temel Kavramları RTS   117 1 4 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
RTS103- Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kavram ve tekniklerin tanıtılması.
Dersin İçeriği
Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımının amaçlandığı derste, ayrıca yapım türleri, evreleri ve sınırlılıkları incelenecek; yapımda çalışacak elemanlar tanıtılacak; kamera, ışık, ses, kurgu, görüntü kalitesi ve kompozisyon, mercekler, çekim ölçekleri, stüdyo ve dış çekim konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinema ve televizyon arasındaki temel farklılıkları ve benzerlikleri açıklayabilecektir.
2) Sinema ve televizyon arasındaki estetik, ideolojik ve teknik temel farklılıkları tanımlar.
3) Yapım türlerini tanımlar.
4) Yapım sınırlılıklarını açıklar.
5) Yapım aşamalarını sıralar.
6) Sinema ve televizyon ile ilgili temel kavramları ve terminolojiyi tanımlayabilecektir.
7) Film kamerası, film malzemesi ile ilgili terminolojileri tanımlar.
8) Arasınav
9) Objektif, ışık ve ses ile ilgili temel terminolojileri tanımlar.
10) Film ve elektronik görüntüde görüntünün oluşumunu tanımlayabilecektir.
11) Filmde objektif, ışık, alan derinliği ve pozlama arasındaki ilişkiyi açıklar.
12) Elektronik görüntünün oluşundan tüketimine televizyon yapım zincirini tanımlar.
13) Kurgu ile görüntüler arasındaki ilişkilerin nasıl kurulacağını belirler.
14) Film ve video ile ilgili teknolojileri temel düzeyde kullanabilecektir.
15) Kamera ve aksesuarlarını temel düzeyde kullanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyo, Televizyon ve Sinema'da temel kavramlar - Yapım Türleri Yapım Aşamaları Radyo, Televizyon ve Sinema Alanında Çalışanlar Çekim Mekanları Yapım Sınırlılıkları Okuma Anlatım
Tartışma
2 Lens, Gövde, Magazin Film görüntüsünün oluşumu F-stop Film formatları Aspect Ratio Film Malzemesi Film Hızıo Çıkarımsal renk sentezi Slow-Fast motion Okuma Anlatım
Tartışma
3 VİDEO ve TELEVİZYON Kameraları Kamera türleri Zoom Lens, Işık Bölünme Bloğu (SSD), Encoder Okuma Anlatım
Tartışma
4 Televizyon Görüntüsünün Oluşumu Aspect Ratio Tarama sistemi Satır sayısı / Alan-Kare (Field-Frame) Saniyedeki kare sayısı Bant genişliği Renkli TV Prensipleri Toplamsal renk sentezi Hue saturation Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Video sinyali Aydınlık bilgisi, renk bilgisi, senkronizasyon Waveform / Vectroscope monitoring Kodlama: Composite / Component sinyal Video formatları: AVCHD, Mpeg-2, Mpeg-4 Video bant ve kayıt Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 DSLR Görüntü; formatlar Ses; formatlar Okuma Anlatım
Tartışma
7 DSLR Görüntü; formatlar Ses; formatlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
9 Lensler İç bükey lens, Dış bukey lens Sabit lensler Zoom lensler Netlik, Alan Derinliği Okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
10 IŞIK: 5 Temel Özelliği Işık Ölçümü Alan Derinliği Okuma Anlatım
11 SES: Mikrofonlar Radyoda Ses TV'de Ses Sinemada Ses Okuma Anlatım
Tartışma
12 RADYO Yayın Türleri Yayın Tekniğio Radyoda Program Yapımı Okuma Anlatım
Tartışma
13 TV YAPIM ZİNCİRİ Teknik olarak TV yapımında kullanılan araçlar ve akış TV Stüdyosu Senaryo yazımı ve Dramaturji Bütçe ve Yapım Planı Okuma Anlatım
Tartışma
14 KURGU Film Kurgu Analog Video Kurgu Sayısal Kurgu: Doğrusal Olmayan Kurgu (Non-Lineer Editing) Okuma Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 YENİ MEDYA Yeni Medya Araçları Web 2.0 ve Web 3.0 Teknolojilerio Etkileşimlilik Kavramı Okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Douglass, John S. (1996). The art of technique.
Millerson, Gerald. (1985). Video camera techniques.
Samuelson, David W. (1984). Motion picture camera techniques.
Edmonds, Robert. (1982). The sight and sound of cinema and television.
Zettl, Herbert. (1973). Sight, sound, motion.
Douglass, John S. (1996). The art of technique.
Bordwell, David. (1990). Film art an introduction.
Andrew, Dudley. (1976). The major film theories.
Zettl, Herbert. (1984). Television production handbook.
Arijon, Daniel. (2005). Film dilinin grameri 1-2-3.
Akdoğan, Salim. (2008). El yapımı sinema.
Özalp, Leyla (2008). Bir film yapmak.
Arslantepe, Mehmet. (2007). Bir film çekmek ve masaüstü filmciliğe giriş.
Durmaz, Ahmet. (2004). Profesyonel televizyon yapım ve yayın teknolojileri.
Durmaz, Ahmet. (2004). Dijital televizyonun temelleri.
Ergül, Reha R. (2006). Sayısal Ses.
Ergül, Reha R. (2001). Ses; film, televizyon ve radyo uygulamalarında.