DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Projesi I RTS   403 7 1 2 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:C
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans döneminde öğrendiklerini içeren projeler üretmeleridir
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler bir belgesel film ve bir canlı yayın programı ortaya koyacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı yayın öncesi proje dosyasında yer alan tasarımların ön hazırlıklarını yapar.
2) Projenin yapımcılığına dair gerekli görüşme, randevu ve organizasyonu gerçekleştirir.
3) Proje kapsamında tasarlanan tüm dekor, kostüm, grafik vb öğeleri elde eder.
4) Tüm ön hazırlıkların ardından belirtilen saatler arasında tasarlanan projeyi canlı olarak videoya kaydeder.
5) Öğrenciler bir belgesel projesi tasarlar.
6) Belgesel projesinin konusunu, amacını, önemini ve program gerekçesini belirler.
7) Belgeselin genel yapısını, anlatım öğelerini ve biçimini tasarlar.
8) Belgeselin yapım olanaklarını, sınırlılıklarını belirler ve çekim planını oluşturur.
9) Tüm ön hazırlıkların ardından belgesel projesinin yapılan ön hazırlıklarının eksiksiz bir dosyasını proje danışmanlarına teslim eder.
10) Öğrenciler tasarladıkları belgesel projelerini videoya çekerler.
11) Tasarlanan belgesel projelerinin çekimlerini proje dosyası doğrultusunda gerçekleştirir.
12) Olası düzeltmeleri çekim sonrası işlemleriyle gerçekleştirir ve proje gösterimine hazır hale getirir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilere neden bir mezuniyet projesi hazırlaması gerektiğinin anlatılması ve önceki senelerde yapılan çalışmaların incelenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğrencinin literatür taramasından sonra çalışmanın konusunun belirlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Hipotezin ve çalışma sorularının belirginleştirilmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
4 Metodların ve hipotezlerin değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Metodların ve hipotezlerin değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Taslağın oluşturulması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Bulguların değerlendirilmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
9 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Öğrenci sunumu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar