DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaratıcı Belgesel AIS   432 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Özge Deniz ÖZKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belgesel sinemanın tarih ve gerçeklikle olan ilişkilerini incelemek.
Dersin İçeriği
Belgesel sinemanın öykülü filmler ve diğer sinema oluşumlarından ayıran özellikleri incelenecektir. Bu çalışmalar sırasında belgesel sinemanın ekonomi, politika, tarih, antropoloji ve sosyoloji gibi diğer disiplinlerle bağlantıları açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyo, televizyon ve sinema alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazanmak
2) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak
3) Radyo, televizyon ve sinema alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman olarak yetişmek
4) Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
5) Duygu ve düşüncelerini, yazılı, sözlü ve görsel metin oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak
6) Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve dersin genel çerçevesinin sunumu Okuma, uygulama
2 İlk belgesel sinema çalışmaları. Belgesel ve kurmaca sinema arasındaki farklar. Okuma, uygulama
3 Robert Flaherty ve belgesel filmin ilk örnekleri. Okuma, uygulama
4 John Grierson ve İngiliz belgesel sinema hareketi. Okuma, uygulama
5 Dziga Vertov ve Kino Glas-Kino Pravda Okuma, uygulama
6 Türk belgesel sinemacılığı. Okuma, uygulama
7 İstanbul Üniversitesi Film Merkezi, Sabahattin Eyüboğlu Grubu. Arkeolojik Belgeseller. Okuma, uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Jean Rouch ve etnografik belgesel yaklaşımı 1 Okuma, uygulama
10 Jean Rouch ve etnografik belgesel yaklaşımı 2 Okuma, uygulama
11 Süha Arın ve belgesel film çalışmaları. Okuma, uygulama
12 Joris Ivens ve onun belgesel film yaklaşımı 1 Okuma, uygulama
13 Joris Ivens ve onun belgesel film yaklaşımı 2 Okuma, uygulama
14 Güncel yönetmenler ve belgesel filmler 1 Okuma, uygulama
15 Güncel yönetmenler ve belgesel filmler 2 Okuma, uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar