DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Hukuku RTS   226 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kitle iletişim alanını düzenleyen yasalar ve bu yasalara göre hizmet veren kurum ve kuruluşların yaşadığı hukuksal sorunların aktarılacağı derste, özellikle basın suçları ve özgürlüğü arasındaki çelişkilerin kamusal yarar bağlamında nasıl algılanması gerektiğine ilişkin düşünceler aktarılacaktır. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki kitle iletişim hukuku uygulamalarına da değinilecek derste İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, uluslararası sözleşmeler bağlamında bireyin anayasal hakkı bilgi edinme ve bilgilendirmenin hukuksal özgürlükleri ve sınırlamalarına ilişkin bilgiler verilecektir. Bu dersin amacı iletişim sektöründe çalışacak olan kişilerin kitle iletişim hukukunu bilmeleri ve basın meslek ahlak kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim, Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimi, Haberleşme özgürlüğünün içeriği, Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde iletişim sürecini değerlendirir
2) Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün gelişimini yorumlar
3) Basın rejimi, temel örgütlenme, idari, medeni ve cezai sorumluluk kavramlarını tanımlar
4) Teknolojik gelişmeler karşısında iletişim hukuku çözümlerini kullanır
5) Fikri hakların korunması rejimini tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim Faaliyetleri, Kitle İletişim Faaliyetleri ve Hukuk Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kitle İletişim Hukukunun Uluslararası ve Anayasal ve Yasal Temelleri Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yazılı Basın Faaliyeti : Temel Kavramlar ve İşlevler Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yazılı Basında Hukuki Sorumluluk ve Kişilik Hakkının Korunması Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Görsel/İşitsel Basın : Radyo Televizyon Yayıncılığında Temel Kavramlar ve İşlevler Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Radyo Televizyon Yayıncılığında Denetim: RTÜK ve Yaptırım Sistemi Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yazılı Basında Ceza Sorumluluğu Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Elektronik Basın: İnternet Yayıncılığında Temel Kavramlar ve İşlevler Okuma, Uygulama
10 Elektronik Basın: İnternet Yayıncılığında Temel Kavramlar ve İşlevler Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnternet Ortamında Telif Haklarının Korunması Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İnternet Yayınlarına İlişkin Hukuksal Çerçeve: 5651 sayılı Kanunun Genel Özellikleri ve Sorumluluk Rejimi Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 5651 sayılı Kanun Çerçevesinde İçeriğin Yayından Çıkartılması Tedbiri ile Düzeltme ve Cevap Rejimi Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Değerlendirme Okuma, Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar