DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Masaüstü Yayıncılık AIS   226 4 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Onur DURSUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Masaüstü yayıncılık ilkelerini bir sayfa tasarımında uygulayabilme becerisi kazandırmak. Çoklu sayfalı yayına yönelik hedef kitlenin beklentilerini ve özelliklerini belirlemek.
Dersin İçeriği
Temel masaüstü yayıncılık kurallarının öğretilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayfa tasarımı süreci içinde forma oluşturma yöntemini kullanabilmek
2) Sayfa tasarımı ve görsel hiyerarşi ilişkisini kurarak uygun yazı karakterini seçmek
3) Tasarladığı sayfa tasarımına uygun görselleri seçmek
4) Tasarladığı sayfa tasarımına uygun görselleri uygulamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel masaüstü yayıncılık kurallarının öğretilmesi Dersle ilgili materyal hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Temel masaüstü yayıncılık kurallarının öğretilmesi Dersle ilgili materyallerin okunması
3 1. projenin verilmesi Uygulama
4 1. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
5 1. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
6 1. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
7 1. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama Ödev
Proje / Tasarım
9 2. projenin verilmesi Uygulama
10 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
11 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
12 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
13 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
14 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
15 2. proje ile ilgili eskiz değerlendirmeleri ve geri bildirimler Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar