DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Video Kurgu Teknikleri AIS   313 5 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kurgunun temel kavramları, devamlılık esasları ve kurguya dair tüm bilinmesi gerekenleri öğretmek.Renk ve ses efektlerinin üst düzeyde hakimiyeti. Montajla mükemmele en yakın düzeltmelerin yapılabileceğini öğretmek.
Dersin İçeriği
Non linear video edit programlarının kullanımı, terminolojisi, giriş ve çıkış formatları.Cut kurgudan başlayıp çok katmanlı karmaşık kurguya kadar tüm teknikler.İyi bir kurgu için çekim aşamasının önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Video ve ses sinyal tiplerini tanımlar.
2) Analog ve dijital kablo tiplerini tanımlar.
3) Görüntü ve ses sistemlerinin farklı bileşimleri arası bağlantı yapar.
4) Kurgu programlarını tanır ve kullanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
2 Kurguya giriş Sinematografi, Blain Brown
3 Kurgunun önemi ve tarihçesi Sinematografi, Blain Brown
4 Analog kurgu Sinematografi, Blain Brown
5 Dijital kurgu Sinematografi, Blain Brown
6 Dijital kurgu Sinema ve Videoda Işıklandırma, Blain Brown
7 Dijital kurgu Sinema ve Videoda Işıklandırma, Blain Brown
8 Ara Sınav
9 Kurgu türleri Sinema ve Videoda Işıklandırma, Blain Brown
10 Kurgu türleri Sinema ve Videoda Işıklandırma, Blain Brown
11 Uygulamalı olarak kurgu programının tanıtılması Göz Kırparken, Walter Murch
12 Uygulamalı olarak kurgu programının tanıtılması Göz Kırparken, Walter Murch
13 Uygulamalı olarak kurgu programının tanıtılması Göz Kırparken, Walter Murch
14 Ses ayarları Göz Kırparken, Walter Murch
15 Greenbox uygulamaları Göz Kırparken, Walter Murch
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar