DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Tasarımı AIS   312 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur DURSUN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnternet, WEB ve HTML tanımları ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlar
Dersin İçeriği
İnternet, WEB ve HTML tanımları ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnternet, WEB ve HTML Tanımları
2) İnternet, WEB ve HTML Uygulamaları
3) İnternet, WEB ve HTTP kavramlarının anlamları
4) IP adresi ve alan isimlendirme sisteminin ne olduğu
5) WEB tarayıcısının ne olduğu ve nasıl çalıştığı
6) WEB tasarımı yaklaşımlarının neler olduğu
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 WEB tasarim temelleri sunum 1 İlgili ders okuma materyalleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 WEB tasarim temelleri sunum 2 Uygulama
3 WEB tasarim temelleri sunum 3 Uygulama
4 WEB tasarim temelleri sunum 4 Uygulama
5 WEB tasarim temelleri sunum 4 Uygulama
6 WEB tasarim temelleri sunum 5 Uygulama
7 WEB tasarim temelleri sunum 5 Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 WEB tasarim temelleri sunum 6 Uygulama
10 WEB tasarim temelleri sunum 7 Uygulama
11 WEB tasarim temelleri sunum 8 Uygulama
12 WEB tasarim temelleri sunum 8 Uygulama
13 WEB tasarim temelleri sunum 9 Uygulama
14 WEB tasarim temelleri sunum 9 Uygulama
15 WEB tasarim temelleri sunum 10 Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar