DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basın Fotoğrafçılığı AIS   318 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin, bir gazeteci ve foto muhabiri olarak çalışmalarına yönelik bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumlar eşliğinde, çağdaş foto muhabirlerinin uyguladığı teknikler, karşılaştıkları etik sorunlarla incelenecektir. Öğrenciler, dönem içerisinde bir foto röportaj projesi hazırlamakla da yükümlü olacaklardır
Dersin İçeriği
Basın fotoğrafının tanımı, foto röportaj, basın fotoğrafının temel ilkeleri, foto muhabirliği, belgesel fotoğraf, Türkiye'de foto muhabirliği, basın fotoğrafında etik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Basın fotoğrafçılığının temel kavramlarını tanımlar
2) Basın fotoğrafçılığı hakkında edinilen bilgiler ışığında basında kullanılan fotoğrafları yorumlar
3) Basın fotoğrafçılığı hakkında edinilen bilgiler ışığında basında kullanılan fotoğrafları yorumlar
4) Görsel materyalleri medyada nasıl kullanılacağını ele alır
5) Basında fotoğrafın kullanımını pratik eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Basın Fotoğrafının Gelişimindeki Tarihsel Süreç Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Proje / Tasarım
2 Belgesel Fotoğraf Ders materyallerini okuma ve inceleme
3 Foto Muhabirliği Ders materyallerini okuma ve inceleme
4 Basın fotoğrafında etik yaklaşımlar: FSA fotoğrafçıları Ders materyallerini okuma ve inceleme
5 Life Dergisi ve foto röportaj Ders materyallerini okuma ve inceleme
6 Magnum ve Fotoğraf Ajansları Ders materyallerini okuma ve inceleme
7 Türkiyede Basın Fotoğrafı Fotoğraf uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Savaşta Foto muhabirliği War Photographer belgeseli Fotoğraf uygulamaları-ödevler
10 Gazeteler ve Fotoğraf Editörlüğü Fotoğraf uygulamaları-ödevler
11 Dergiler ve Fotoğraf Editörlüğü: National Geographic Dergisi Fotoğraf uygulamaları-ödevler
12 Medyadaki görüntülerin analizi Fotoğraf uygulamaları-ödevler
13 Basın Fotoğrafında Anlatım Uygulamalar ve projeler
14 Basın Fotoğrafında Konu Başlıkları 1 Uygulamalar ve projeler
15 Genel Değerlendirme Uygulamalar ve projeler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar