DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri AIS   315 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel süreci öğrencilere tanıtmak. Sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan temel araçları öğrencilere tanıtmak
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmanın epistemolojik temelleri, sosyal bilimlerde araştırma süreci, nicel ve nitel araştırma aşamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konunun ya da bir sorunun analizinde bilimsel bir girişime başvurur
2) Bir konuyu sorunsallaştırır
3) Bir araştırma projesini başlatır
4) Konuyu ele almaya yarayacak veri toplama ve analiz yöntemlerini seçer
5) Araştırmalarının sonuçlarını sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve amaçları; yükümlülükler ve tanışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Alanyazın taraması, rapor hazırlama Anlatım
3 Sosyal bilim anlayışları: Pozitivizm, realizm, pozitivizm eleştirileri, eleştirel teori Okuma
4 Toplumsal araştırmanın temel ilkeleri Okuma
5 Nicel araştırma türleri ve süreçleri Okuma
6 Sormaca ve nicel görüşme teknikleri Okuma
7 Nicel verilerin çözümlenmesi Okuma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Nitel araştırma türleri ve süreçleri Okuma, film izleme
10 Belge tarama ve çözümleme Okuma
11 Nitel görüşme, etnografi ve odak grubu Okuma
12 Nitel verilerin çözümlenmesi Okuma
13 Araştırma etiği Okuma
14 Rapor yazma Okuma
15 Genel Değerlendirme Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar