DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Kimya MMB   105 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları,sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik ve denge,asit ve bazlar, termodinamik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya ile ilgili temel kavramları ayırt eder.
2) Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak problemler çözer.
3) Atomun yapısı ve atom ile ilgili teorileri bilir, yorumlar.
4) Periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapar.
5) Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili teorileri ayırt eder.
6) Gazlar. sıvılar ve katılar ile ilgili farklı teori uygulamaları ve hesaplamaları çözümler.
7) Kimyasal termodinamik ve elektrokimya hakkında bilgi sahibi olur, ilgili hesaplamaları çözümler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin Özellikleri ve Atomun Elektronik Yapısı İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Periyodik Cetvel ve Kimyasal Bileşikler İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Kimyasal Reaksiyonlar ve Sulu Çözelti Reaksiyonları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Gazlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Termokimya İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Kimyasal Baglar 1 İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
7 Kimyasal Baglar 2 İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav İlgili konular kaynak kitaplardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Sıvılar, Katılar ve Moleküllerarası Kuvvetler İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
10 Çözeltiler ve Özellikleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Kimyasal Kinetik İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Kimyasal Denge İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Entropi, Serbest Enerji ve Denge İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Elektrokimya İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Soru çözümü İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konular kaynak kitaplardan okunmalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123456