DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Kimya MMB   105 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları,sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik ve denge,asit ve bazlar, termodinamik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya ile ilgili temel kavramları ayırt eder.
2) Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak problemler çözer.
3) Atomun yapısı ve atom ile ilgili teorileri bilir, yorumlar.
4) Periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapar.
5) Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili teorileri ayırt eder.
6) Gazlar. sıvılar ve katılar ile ilgili farklı teori uygulamaları ve hesaplamaları çözümler.
7) Kimyasal termodinamik ve elektrokimya hakkında bilgi sahibi olur, ilgili hesaplamaları çözümler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)