DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isı Transferi 1 MMB   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri ısı iletimi konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste ısı transferinde diferansiyel eşitlikler, zamandan bağımsız durumda iletimle ısı transferi, kanatçıklardan ısı transferi, çok boyutlu iletimle ısı transferi, zamanla değişen ısı transferi, iletimle ısı transferinde sayısal hesaplama anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isı iletimi diferansiyel denklemi ve ısı iletiminde sınır şartlarını kavrar
2) düzlem, silindirik ve küresel cisimlerde ısı iletimini gösterir
3) bir duvarla ayrılan iki ortam arasında ısı iletimini analiz eder
4) kanatçıklarda ısı iletimini kavrar
5) çok boyutlu cisimlerde ısı transferini gösterir
6) Isı iletiminde sınır şartlarını açıklar
7) Çeşitli cisimler için ortak eşitlikler ve çok katlı duvarlarda ısı iletimini tanımlar.
8) Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı iletiminin diferansiyel denklemi Ders notları Anlatım
2 Isı iletiminde sınır şartları Ders notları Anlatım
3 Düzlem, silindirik ve küresel cisimlerde ısı iletimi Ders notları Anlatım
4 Çeşitli cisimler için ortak eşitlikler ve çok katlı duvarlarda ısı iletimi Ders notları Anlatım
5 Bir duvarla ayrılan iki ortam arasında ısı transferi Ders notları Anlatım
6 Kanatçık diferansiyel denklemi Ders notları Anlatım
7 Sabit ve değişken kesit alanlı kanatçıklarda ısı iletimi Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
10 Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
11 Düzlem duvar ve diğer cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
12 Geçici rejimde ısı iletimini yaklaşık analitik hesaplama yöntemi Ders notları Anlatım
13 Fourier diferansiyel denkleminin sonlu farklar ile çözümü Ders notları Anlatım
14 İki boyutlu cisimler için sonlu farklar Ders notları Anlatım
15 Sınırlarda transfer edilen ısının sayısal hesaplanması Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers notları
Isı ve Kütle Transferi Pratik Bir Yaklaşım,Yazar: Yunus A. ÇENGEL,Çeviri Editörü:Vedat TANYILDIZI, Basım Evi: İZMİR Güven Kitabevi , ikinci baskıdan çeviri"
Diğer Kaynaklar