DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı iletiminin diferansiyel denklemi Ders notları Anlatım
2 Isı iletiminde sınır şartları Ders notları Anlatım
3 Düzlem, silindirik ve küresel cisimlerde ısı iletimi Ders notları Anlatım
4 Çeşitli cisimler için ortak eşitlikler ve çok katlı duvarlarda ısı iletimi Ders notları Anlatım
5 Bir duvarla ayrılan iki ortam arasında ısı transferi Ders notları Anlatım
6 Kanatçık diferansiyel denklemi Ders notları Anlatım
7 Sabit ve değişken kesit alanlı kanatçıklarda ısı iletimi Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
10 Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
11 Düzlem duvar ve diğer cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi Ders notları Anlatım
12 Geçici rejimde ısı iletimini yaklaşık analitik hesaplama yöntemi Ders notları Anlatım
13 Fourier diferansiyel denkleminin sonlu farklar ile çözümü Ders notları Anlatım
14 İki boyutlu cisimler için sonlu farklar Ders notları Anlatım
15 Sınırlarda transfer edilen ısının sayısal hesaplanması Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDers notları
Isı ve Kütle Transferi Pratik Bir Yaklaşım,Yazar: Yunus A. ÇENGEL,Çeviri Editörü:Vedat TANYILDIZI, Basım Evi: İZMİR Güven Kitabevi , ikinci baskıdan çeviri"
Diğer Kaynaklar