DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri MMB   117 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Ali İhsan ŞEKERTEKİN
Dersi Verenler
Arş. Gör.ALİ İHSAN ŞEKERTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme becerisi sağlamak ve bilgi teknolojileri ve temel kavramlar hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bilgi sistemlerine giriş, Kişisel bir bilgisayarın donanım ve yazılım bilgileri, taşınabilir teknolojiler, işletim sistemleri, ofis yazılımları ve uygulamaları, E-posta hesabı ve yönetimi, internet kullanımı ve güvenlik, ağ teknolojileri ve sosyal medya bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Bilgi Teknolojilerini ve Temel kavramları tanımlar.
2) Bilgisayardaki donanım bileşenlerini tanır.
3) Bilgisayar ve yazılım kavramlarını açıklar.
4) Yazılımın yaygın uygulamalarını tanır ve onları kullanır.
5) İşletim sistemlerini tanır.
6) MS Office programlarını etkili bir şekilde kullanır.
7) E-posta yönetimi, internet kullanımı ve ağ teknolojileri konularını kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Bilgisayar ve Donanım Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Bilgisayar ve Yazılım, Taşınabilir Teknolojiler Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İşletim Sistemleri Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Windows İşletim Sisteminin Kullanımı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 MS Word kullanımı, Word'de yazı yazma (Dilekçe örneği oluşturma), Word'de cv hazırlama Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Word'de Örnek Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
9 MS Powerpoint Kullanımı, Sunum Hazırlama Teknikleri, Örnek Sunum Hazırlanması Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 MS Excel Kullanımı, Excel ile çeşitli hesaplamaların yapılması Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 MS Excel Kullanımı, Excel ile çeşitli hesaplamaların yapılması Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Elektronik posta (e-posta) hesabı ve yönetimi Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İnternet kullanımı ve güvenlik Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Ağ Teknolojileri Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Sosyal Medya Kullanımı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuIntroduction to Information Systems, O Brien James A.
Diğer Kaynaklar
 Microsoft Office Bible, Microsoft Excell Bible