DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isıtma Sistemleri MMS   404 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç.Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı binaların ısıtılmasında kullanılan Isıtma sistemlerinin yapısını,elemanlarını ve işleyişini kavramak. Isıtma sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılan temel hesaplarını yapabilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste merkezi ısıtma sistemleri, bölgesel ısıtma sistemleri ısı kayıpları, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesabı, pompa hesabı, genleşme deposu, yüksek yapıların ısıtılması anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Merkezi sıcak su ısıtma sistemlerinin yapısını kavrar
2) Bölgesel ısıtma sistemlerinin işleyişini kavrar
3) Merkezi ısıtma sistemleri elamanlarını sıralar
4) Binadaki ısı transferini ve çatı merkezli ısıtma sistemlerini yapar
5) Isı geçişi bağıntıları, ısı kaybı hesabı, borular, ısıtma malzemeleri ve pompa seçim hesaplarını yapar
6) Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemlerini kavrar
7) Isıtma tekniğine ait temel kavramları tanımlar
8) Isıl konforun önemini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı Kaynakları. İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Isıl değer ve yanma İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yerel ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Merkezi ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bölgesel ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Merkezi ısıtma sistemleri elemanları (bileşenleri) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Isı kayıplarının hesaplanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İlgili bölümün okunması Yazılı Sınav
9 Isı kayıplarının hesaplanması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Proje Temelli Öğrenme
10 Örnekler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kapalı ve açık genleşme depoları, pompa seçim hesabı, boru çapı hesabı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
15 Yüksek binalarda (gökdelenlerde) kullanılan ısıtma sistemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümün okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuDoç.Dr. Mehmet BİLGİLİ, Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme II Ders notları
Diğer Kaynaklar