DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik-Pnömatik MMS   415 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı pnömatikteki temel prensibleri öğreterek, endüstriyel otomasyon ve mekatronik uygulamalar için pnömatik sistemler tasarlayabilme ve pnömatik sistemleri çözüm olarak kullanmayı tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Giriş Pnömatikte fiziksel prensipler Yön kontrol valfleri Doğrusal hareket elemanları (silindirler) Pnömatik akış kontrol valfleri Hava motorları Pnömatik sensörler Devre gösterimi ve analizi Pnömatik sıralama devresi tasarımı Sıralı pnömatik kontrol için Cascade devre şeması tasarımı Pnömatik Kombinasyon devre şeması tasarımı Pnömatik sistemlerin tasarımı ve tasarım örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pnömatik teknolojileri ile ilgili temel prensipleri tanımlar
2) Endüstriyel uygulama şartlarına bağlı olarak pnömatik veya hidrolik teknolojiyi belirler ve uygun olanı önerir.
3) Pnömatik yön kontrol valfler tip ve çeşitlerini bilir ve uygun valf seçimi yapar.
4) Dış kuvvet gereksinimine bağlı olarak doğrusal (silindirleri) ve dönel hareket elemanlarını (Kompresör, pompa, hidrolik ve pnömatik motor) boyutlandırıp, seçer
5) Akış kontrol valfleri çeşitlerini bilir ve uygular
6) Pnömatik temaslı ve temassız sensörleri otomasyon çözümlerinde kullanabilir
7) Pnömatik devre şemalarını analiz edebilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akışkan gücü sistemlerinde is, güç ve enerji Kaynak kitap-bölüm 1 okunmalı Anlatım
Tartışma
2 Hidrolik devreler Kaynak kitap-bölüm 1 okunmalı, Anlatım
Tartışma
3 Sıvılarda basınç, Gas (Boyles,Charles,Gay-Lussacs) kanunları, Pnömatik güç transferinin avantajları, güç transferi, Pnömatik sistemin basit konsepti. Kaynak kitap-bölüm 1 okunmalı, Anlatım
Tartışma
4 Simülasyona giriş Kaynak kitap-bölüm 2, Konveyörden parça yönlendirme ev ödevi Anlatım
Tartışma
5 PLC temelleri Study reference book chapter 2, solve homework for article transfer from a conveyor. Anlatım
Tartışma
6 Hidrolik devrelerde basınç kayıpları Study reference book chapter 2, solve homework for bus-dor. Anlatım
Tartışma
7 Hidrolik sistem elemanları Kaynak kitap-bölüm 4 okunmalı, Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Pnömatik devreler Kaynak kitap- bölüm 5, okunmalı Anlatım
Tartışma
10 Pnömatik devrelerde basınç kayıpları Kaynak kitap-bölüm 6 ve 7 okunmalı Anlatım
Tartışma
11 Röleler Dağıtılan Laboratuar föyleri (2 adet) çalışılmalı Anlatım
Tartışma
12 PNÖMATİK SIRALI DEVRE TASARIMI; Hareket-zaman-adım diyagramı, çakışan sinyaller, sıralı devre tasarım metodu, Sıralı devre kontrolü için mantıksal anahtarlama eşitlikleri, Tekrarlı ve eş zamanlı silindir hareketleri, VE vaflerinin seri bağlantısı Kaynak kitap-Bölüm 7 ve Bölüm 16 çalışılmalı. Dağıtılan ek doküman çalışılmalı. Anlatım
Tartışma
13 Servo sistemlerin kontrolü Kaynak kitap-Bölüm 8 çalışılmalı, Tasarım ev ödevi Anlatım
Tartışma
14 Servo sistemlerin kontrolü Kaynak kitap-bölüm 8 ve 9 çalışılmalı Anlatım
Tartışma
15 Identical AND function, time-delayed sequencing, woodpecker motion control, emergency stop with step-counter, various emergency and cycle selection modules, stop modules, commercial step-counter modules, etc.CASCADE CONTROL Kaynak kitap-bölüm 8 ve 9 çalışılmalı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm bölümler iyi öğrenilmeli Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar