DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Mühendisliği Laboratuvar 2 MMB   406 8 4 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları Doç. Dr. Abdulkadir Yaşar Doç. Dr. Mehmet BİLGİLİ Yrd.Doç.Dr. Engin PINAR Yrd.Doç.Dr. Arif ÖZBEK
Dersin Amacı
Bu dersin amacı makine mühendisliği anabilim dallarında işlenen ders konularının laboratuvar ortamında deneysel olarak gerçekleştirilmesini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Enerji, termodinamik, mekanik, konstrüksiyon imalat ve makine teorisi dinamiği konularında deneyler yaparak sonuçları rapor haline getirir ve sonuçları irdeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teorik bilgileri deneylerle uygular
2) Deneysel çalışma yapabilme ve bu deneylerden elde edilen bulguları yorumlar ve değerlendirir
3) Bilimsel içerikli rapor oluşturur
4) Deney tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz eder
5) Verilerin analizi ve sunumunda bilgisayar programlarını kullanma becerisini anlar
6) Deney sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak teknik raporlar halinde sunabilir
7) Takım içinde çalışmanın önemini kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boru basınç kaybı ölçme deney teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
2 Boru basınç kaybı ölçme deneyi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
3 Çekme testi teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
4 Çekme testi Deney föyü Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Sertlik ölçme deney teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
6 Sertlik ölçme deneyi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
7 Yenilenebilir enerji kaynakları deney teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Deney föyü Yazılı Sınav
9 Emisyon ölçüm deney teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
10 Emisyon ölçüm deneyi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
12 Split klima ve elektrik kumanda deney teorisi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Split klima ve elektrik kumanda deneyi Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Telafi Deneyleri Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
15 Telafi Deneyleri Deney föyü Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Deney föyleri