DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Mühendisliği Laboratuvar 2 MMB   406 8 4 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları Doç. Dr. Abdulkadir Yaşar Doç. Dr. Mehmet BİLGİLİ Yrd.Doç.Dr. Engin PINAR Yrd.Doç.Dr. Arif ÖZBEK
Dersin Amacı
Bu dersin amacı makine mühendisliği anabilim dallarında işlenen ders konularının laboratuvar ortamında deneysel olarak gerçekleştirilmesini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Enerji, termodinamik, mekanik, konstrüksiyon imalat ve makine teorisi dinamiği konularında deneyler yaparak sonuçları rapor haline getirir ve sonuçları irdeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teorik bilgileri deneylerle uygular
2) Deneysel çalışma yapabilme ve bu deneylerden elde edilen bulguları yorumlar ve değerlendirir
3) Bilimsel içerikli rapor oluşturur
4) Deney tasarlar, uygular ve sonuçlarını analiz eder
5) Verilerin analizi ve sunumunda bilgisayar programlarını kullanma becerisini anlar
6) Deney sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak teknik raporlar halinde sunabilir
7) Takım içinde çalışmanın önemini kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)