DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Matematik 1 MMB   101 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Erdi TOSUN
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDİ TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri temel mühendislik matematiği konusunda bilgi ile donatmak ve bu bilgilerin Makine Mühendisliğinde uygulama alanlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Fonksiyon, limit, süreklilik, türev, diferansiyel uygulamaları (artan ve azalan fonksiyonlar), Üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri tanıtılması, belirli integraller ve kullanımları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik ve matematik ilişkisini kavrar.
2) Her türlü fonksiyonu tanır ve grafiklerinin çizimlerini yapar.
3) Limit kavramını tanımlar ve limit hesaplamalarını yapar.
4) Türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrar, tanımını yapar, bu tanımdan yola çıkarak türev kurallarını tanımlar.
5) Her türlü fonksiyonun türev hesabını (diferansiyel hesabını) yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reel Sayılar, Reel Sayılar Ekseni, Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Kartezyen Koordinatlar, Bir Denklem ya da Eşitsizliğin Grafiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Fonksiyonlar, Fonksiyonların Grafiği, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Bileşik Fonksiyonlar, Parçalı Fonksiyonlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Trigonometrik Fonksiyonlar, Toplama Formülleri, Sinüs ve Cosinüs Kuralı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Limit, Bir Fonksiyonun Limiti, Limit Kuralları ile Limit Alma, Tek Yönlü Limitler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Polinom ve Rasyonel Fonksiyonların Limiti, Sonsuz Limit, Sonsuzda Limit İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Bir Noktada Süreklilik, Sağdan ve Soldan Süreklilik, Bir Aralıkta Süreklilik, Sürekli Fonksiyonlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Türev, Teğet Doğru ve Anlık Hız Problemi, Bir Fonksiyonun Değişim Oranı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Kuvvet Kuralı, Diğer Türev Kuralları, Bileşik Fonksiyonların Türevi, Zincir Kuralı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Fonksiyonlarda Yüksek Mertebeden Türevler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Birebir Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonların Özellikleri, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Üstel Fonksiyon, Üstel Fonksiyon Kuralları, Logaritma Fonksiyonu, Logaritma Kuralları, Üstel ve Logaritma Fonksiyonlarının Türevleri, Logaritmik Türev İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Hiperbolik Fonksiyonlar, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Bir Fonksiyonun Ekstremum Değerleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Birinci Türev Testi, İkinci Türev Testi, Bir Fonksiyonun Bükeyliği, Büküm Noktaları, Eğik Asimptot, Grafik Çizimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Maksimum ve Minimum Problemleri, Belirsiz Şekiller, L'Hospital Kuralı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12