DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Matematik 2 MMB   102 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Arş.Gör.ERDİ TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile türev ve integralin fiziksel ve matematiksel kullanımı öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste uzayda doğrular ve düzlemler, koordinat eksen dönüşümleri, fonksiyonlar ve türev uygulamaları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular
2) Mühendislik problemlerini tanımlar
3) Mühendislik problemlerini formüle eder
4) Mühendislik problemlerini analiz eder
5) İntegral hesaplarının nasıl yapıldığını kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Belirli İntegral ve Uygulamaları (Alan) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 İntegral Uygulamaları (Hacim, Yay Uzunluğu, Yüzey Alanı, Momentum...) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kutupsal ve Parametrik Koordinat Sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kutupsal Koordinat Sistemi (Alan , Yay Uzunluğu, Yüzey Alanı) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Genelleştirilmiş İntegraller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Vektörler, Matrisler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Determinantlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Homojen Lineer Denklem Sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Özdeğerler ve Özdeğer Vektörleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Uzayda Doğrular ve Düzlemler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Koordinat Eksenlerin Dönüşümü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Çok Katlı İntegraller ve Kullanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Çok Katlı İntegraller ve Kullanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12