DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim 2 MMB   108 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerimcan ÇELEBİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.Ayşe Nur ACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere makine parçalarının (vida, somun, cıvata, rondela, kavrama, kamalı bağlantılar, kasnak, pim, perno, segman, bilezik, yay, dişli çark, rulman, valf vb.) imalat resimlerini ve montaj resimlerini çizebilme, makine tasarımları yapabilme, çizilmiş resimleri okuyabilme ve bu faaliyetlerde bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; yardımcı görünüşler ve gerçek büyüklükler, vidaların çizimi, iş kalıplarının çizimi, izometrik çizim, montaj çizimleri ve bunların okunması konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir makine parçasının detay (imalat-yapım) resmini çizer.
2) Detay resminde yüzey kalitesi işaretlemesi yapar.
3) Detay resminde boyut toleransı işaretlemesi yapar
4) Yüzey işaretleri ve boyut toleranslarını yapar
5) Uzay geometrisinde çizginin ve düzlemin tanımlanmasın yapar
6) Vida, somun, civata ve rondelaların çizim esaslarıını tanımlar
7) Kamalı bağlantılar, kasnak montaj resminin öğrenir
8) Çeşitli koordinat sistemlerinin kullanılmasını öğrenir
9) Referans geometri oluşturma , parça modellemeyi öğrenir
10) Montaj resmi, montaj resim antedi uygulamasının nasıl çizileceğini öğrenir
11) Yüzey kalite ve imalat resmi tamamlamayı öğrenir
12) Yüzeylerin kesişmelerini Düzlem-düzlem ve düzlem-katı kesişmeleri, en kısa mesafenin nasıl bulunacağını kavrar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzey işaretleri ve boyut toleransları Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
2 Geometrik toleranslar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Vida, somun, civata ve rondelaların çizim esasları Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Altı köşe başlı civatalarla yapılan bağlantılar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Kamalı bağlantılar, kasnak montaj resmi uygulamas Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Bağlantı elemanları (pim, perno, segman, klips, bilezik). Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Pernolu tekerlek konstrüsiyonuna ait imalat ve montaj resmi uygulaması Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Kaynaklı ve perçinli bağlantılar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Yazılı Sınav
10 Kesit ve imalat resimlerle ilgili uygulamalar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Kesit ve imalat resimlerle ilgili uygulamalar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Dişli çark sistemleri ve montaj resmi uygulamaları Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Rulmanlı yataklar ve montaj resmi uygulamaları Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Yaylar ve montaj resmi uygulamaları Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Diğer makine elemanları ve imalat resimlerle ilgili uygulamalar Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567891011