DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Mühendislik Matematiği MMB   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri mühendislikte kullanılan temel matematik kavramlar hakkında bilgi ile donatmak ve uygulamada karşılacakları problemlerin analitik çözüm metodlarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Seriler. Güç Serileri. Taylor ve MacLaurin Serileri. Kompleks Sayılar. Vektör Fonksiyonlar. Gradyan, Diverjans, Laplasiyen Operatörleri. Yön Türevleri. Çizgisel İntegraller. Alan İntegralleri. Diferansiyel Denklem Tanımı ve Türleri. Birinci Mertebe Denklemler. Lineer Denklemler. Birinci Mertebe Kısmi Diferansiyel Denklemler. İkinci Mertebe Sabit Katsayılı Denklemler. Laplace Transformasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiksel düşünceyi ayırt eder
2) Kısmi türevli diferansiyel denklemler kullanılarak modellemesi yapılan bazı mühendislik sistemleri (dalga, ısı denklemleri vs.) hakkında bilgi vererek dersin doğadaki birçok probleme ışık tuttuğunu anlar
3) Mühendislik, fizik ve diğer birçok alanda karşılaşılan problemlerin çözümü ve yorumlama becerisi kavrar
4) Seriler ve Güç Serilerini anlar
5) Taylor ve MacLaurin serilerini anlar
6) Karmaşık sayıların önemini anlar
7) Vektör fonksiyonları ve gradyan konularını kavrar
8) Diverjans, Laplasiyen Operatörleri konularının önemini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dizler. Seriler. Yakınsama-Iraksama Testleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Güç serileri. Taylor ve MacLaurin serileri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Karmaşık sayılar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kısmi türevler. Zincir kuralı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Vektör analizi. Yön türevi ve gradyan. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Çok katlı integraller: Çift katlı integraller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kutupsal koordinatlar ile integraller. Uygulamalar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Diverjans, Körl ve Laplasyen. Çizgisel integraller. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Diferansiyel denklemler(DD). Birinci mertebe DD. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Birinci mertebe lineer kısmi DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Homojen olmayan DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Laplace transformasyonu İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 İkinci mertebe lineer kısmi DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 DD Uygulamalarından Örnekler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12