DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhendislik Mekaniği 2 (Dinamik) MMB   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet BİLGİLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET BİLGİLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; parçacık ve rijid cisimlerin kinematik ve kinetiğinin temel prensiplerini, mühendislik mekanizma ve makinalarının dinamik amaçlı matematik modellerini kurma becerisini, mühendislik problemlerinde uygulanan kuvvet ve momentlerin neden olacağı hareketi ve verilen hareketi sağlamak için uygulanması gereken kuvvet ve momentleri hesaplama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; parçacık kinematiği, parçacıkların doğrusal ve eğrisel hareketleri, Newton'un ikinci yasası, lineer momentum, D'Alembert prensibi, açısal momentum, iş ve enerji prensipleri, parçacıkların doğrusal ve eğrisel hareketleri, yerçekimi kuvvetleri ve potansiyel enerjileri, itme ve momentum ilkeleri, katı cisimlerin kinematiği, katı cisimlerin genel düzlemsel hareketleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine mühendisliğine yönelik kinematik ve kinetik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Makine mühendisliği projelerinde dinamik ile ilgili olası problemleri analiz eder.
3) Parçacıkların doğrusal ve eğrisel hareketinde konum, hız ve ivme analizi yapar.
4) Bir parçacığın kinematik ve kinetik durumunu belirlemede Newton'un ikinci hareket kanununu uygular.
5) Bir parçacığın kinetik enerjisini, iş ve enerji ilkesini impuls ve momentum ilkesini gösterir.
6) Rijit bir cismin öteleme, dönme, genel düzlemsel hareket, mutlak ve bağıl hareket gibi kinematik durumunu belirtir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Partikül Kinematiği : Doğrusal ve Eğrisel Hareketler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Noktasal Kütlelerin Kinetiği, Newton'un İkinci Kanunu, Lineer Momentum, D'lambert Prensibi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Açısal Momentum İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Yay ve Yerçekim Kuvvetleri ve Bunların Potansiyel Enerjileri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Yay ve Yerçekim Kuvvetleri ve Bunların Potansiyel Enerjileri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Konservatif ve Konservatif Olmayan Kuvvetler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Konservatif ve Konservatif Olmayan Kuvvetler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Darbe Kuvvetleri, Prensipler Darbe ve Momentum İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Darbe Kuvvetleri, Prensipler Darbe ve Momentum İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Rijit Cisim İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Rijit Cisim Kinematiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Rijit Cisim Kinematiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Rijit Cisimlerin Genel Düzlemsel Hareketi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Rijit Cisimlerin Genel Düzlemsel Hareketi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12