DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilimi 1 MMB   209 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı malzeme özelliklerine ait temel kavramları ve bu özeliklerin tayininde kullanılacak tahribatlı ve tahribatsız testler ile farklı uygulamalar için öğrenciye uygun malzeme seçimi kabiliyeti kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Malzeme özellikleri. Statik özellikler; gerilme-gerinim, elastikiyet modülü, rezilyans, süneklik ve kırılganlı, tokluk. Sertlik ve sertlik ölçüm yöntemleri; Brinell, Rockwell ve Vickers testleri, mikrosertlik. Dinamilk özellikler; Dinamik tokluk ve darbe testi, metal yorulması ve yorulma testi. Sünme. Tahribatsız malzeme muayenesi; Yüzeysel ve yüzey altı hataların tespit edilmesi. Fiziksel özellikler. Mühendislik malzemelerinin özellikleri, sınıflandırılması ve kısa gösterimleri; dökme demirler, sade karbonlu çelikler, alaşımlı çelikler. Demir olmayan metaller. Yüksek sıcaklığa dayanıklı metaller. Korozyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayabilir ve bu özelliklere etki eden faktörleri kavrar
2) Malzeme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak testleri bilir, test sonuçlarının önemini kavrar.
3) Mekanik zorlanma çeşitlerini ve malzemelerin bu zorlanmalara karşı dayanımlarının nasıl arttırılacağını kavrar.
4) Mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan demir ve çelik türü malzemeleri sınıflandırabilir.
5) Alaşım elementlerinin sade karbonlu çeliklerin özelliklerine etkisini anlar ve kullanım şarlarına uygun alaşımlı çelik seçimi yapar.
6) Malzeme seçim kriterlerini kavrar ve çalışma şartlarını dikkate alarak belirli bir mühendislik uygulaması için uygun malzeme seçmenin önemini kavrar.
7) Yaygın olarak kullanılan tahribatsız test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygun bir test seçmenin önemini kavrar.
8) Metalik malzemelerde meydana gelen korozyonun nedenini anlar ve korunma yöntemleri kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemelerin sınıflandırılması ve malzeme özelliklerinin tanımlanması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Çekme testi ile statik yüklemeler altında malzeme davranışlarının incelenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Çekme testi ile ilgili uygulamalar ve problem çözümleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Sertlik ve sertlik ölçüm yöntemleri; Brinell ve Rockwell sertlik ölçüm metotları. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Vickers, Shore Scleroskope Durometer sertlik ölçüm metotları, mikrosertlik. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Dinamik yüklemeler altında malzeme özelliklerinin incelenmesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Yüksek sıcaklık ve gerilmeler altında malzeme davranışlarının incelenmesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Fiziksel özellikler, Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Dökme demirlerin sınıflandırılması, özellikleri ve standart gösterimleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Sade karbonlu çeliklerin sınıflandırılması, özellikleri ve alaşım elementlerinin etkisi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Alaşımlı çeliklerin sınıflandırılması, özellikleri ve çeliklerin standart gösterimi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Demirdışı malzemeler ve özellikleri, Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Metallerin Korozyonu, Plastik malzemelerin sınıflandırılması ve genel özellikleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567