DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim 1 MMB   113 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerimcan ÇELEBİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKERİMCAN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı teknik resim kurallarının öğretilmesi ile beraber dünyada yaygın olarak kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı olan AutoCAD yardımıyla çizimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste teknik resim konuları bir bilgisayar programı yardımı ile anlatılmaktadır. AutoCAD proğramının öğretilmesi ve geometrik çizimler. Görünüş çıkarma, iki görünüşten üçüncü görünüşün çıkarılması. Ölçülendirme, İzometrik çizim. Kesit Alma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AutoCAD programını etkin bir şekilde kullanır
2) Makine resimlerini okur ve makine elemanlarının teknik resimlerini oluşturur.
3) AutoCAD ile üç görünüş çizimini çıkarır.
4) Ölçekler ve ölçülendirme prensiplerini AutoCAD ile gösterir.
5) AutoCAD ile izometrik perspektif çizimi yapar.
6) AutoCAD ile kesit görünüşlerini çıkarır.
7) AutoCAD ile parçaların ölçülendirmesini yapar.
8) Makine parçalarını teknik resimde tanımlar.
9) AutoCAD ile katmanlar, çizgilerin nasıl oluşturulduğunu bilir.
10) Makine parçalarının tasarımını yapar.
11) Yapım resmini hazırlar.
12) Doğru uzunluktaki çizgileri ve gerçek yüzey alanını oluşturur
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik Resime Giriş- Temel teknik resim kavramı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
2 Teknik resim temel ilkeleri, Çizgi, yazı, resim kağıdı normlarını Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Basit geometrik çizimler Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Basit geometrik çizimler-AutoCAD ile Temel Çizimler. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Standart (norm) yazı-AutoCAD ile Temel Çizimler ve Yazı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çizgi çeşitleri ve grupları-AutoCAD ile katmanlar, çizgiler Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri-AutoCAD ile ölçülendirme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri-AutoCAD ile ölçülendirme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Kesitli görünüşler-AutoCAD de kesit görünüşler elde etme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Kesitli görünüşler-AutoCAD de kesit görünüşler elde etme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Perspektifler-AutoCAD de izometrik perspektif çizimi Ödev ve Uygulamalar derste verilecek Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567