DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği 1 (Statik) MMB   116 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet BİLGİLİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET BİLGİLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; cisimlerde denge, Newton'un hareket kanunları, moment ve ağırlık merkezi, sürtünmenin oluşturduğu kuvvet, kirişlerde dayanım ve bunlarla ilgili hesaplamaların yapılması ve mesleki anlamda karşılaşılacak statik problemlerin çözümünü kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, mekanik prensipleri, birim sistemleri, vektörler, noktaya ve eksene göre moment, kuvvet çiftleri, eşdeğer kuvvet sistemleri ve özel durumlar, yayılı yükler, cisimlerin ağırlık merkezleri, denge ve özel durum denklemleri, mekanik yapı sistemleri, kafesler, çerçeveler, makineler, kablolar ve sürtünme kuvvetleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine mühendisliğine yönelik statik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Makine mühendisliği projelerinde statik ile ilgili olası problemleri analiz eder.
3) Kafes, çerçeve, makine, kiriş ve kablolar gibi mühendislik yapılarının statik ve denge problemlerini yapar.
4) Uzayda bir parçacığın dengesini, bir kuvvetin dik bileşenlerini ve bileşke kuvveti gösterir.
5) Skaler ve vektörel çarpımı, bir kuvvetin momentini ve rijit bir cismin dengesini oluşturur.
6) Kirişler üzerindeki yayılı yükleri kavrar, iki ve üç boyutlu cisimlerin ağırlık ve geometrik merkezlerini saptar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddesel noktaların statiği. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Maddesel noktanın dengesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Rijit cisimler ve eşdeğer kuvvet sistemleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Rijit cisimler ve eşdeğer kuvvet sistemleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Rijit cisimlerin dengesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Yayılı kuvvetler. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Ağırlık merkezleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Taşıyıcı sistemler. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kiriş ve kablolar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Alanların ve kütlelerin atalet momentleri. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Sürtünme ve Virtüel iş. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sürtünme ve Virtüel iş. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12